Litteratur om dansk retspsykiatri

Som en del af KFR's vidensberedskab kortlægges aktuel forskning og udviklingsprojekter i dansk retspsykiatri. Vi har fortrinsvis fokus på strafferetspsykiatrien og på snitflader til jura, etik, filosofi, psykologi, sociologi, kriminologi, antropologi og historie, samt på en forståelse af retspsykiatrisk pleje, behandling og rehabilitering som en kompleks tværfaglig og tværsektoriel indsats.

Vi har struktureret oversigten i følgende hovedtemaer:

 • Lovgivning
 • Beskrivelser af retspsykiatri som fagområde
 • Etiske og menneskeretlige perspektiver
 • Udviklingen i antallet af retspsykiatriske patienter
 • Den retspsykiatriske patientpopulation. Retrospektive analyser af journalmateriale og mentalerklæringer
 • Patient- og pårørendeperspektiver
 • Kriminalitetsforebyggelse
 • Pleje, behandling og rehablitering
 • Psykosociale indsatser – socialpsykiatri
 • Misbrugsbehandling – dobbeltdiagnoser
 • Do's and don'ts i patientforløb
 • Risikovurderingsredskaber
 • Psykisk sygdom og kriminalitet
 • Psykiatriens og retspsykiatriens historie
 • Policy-rapporter
 • Tv-udsendelser
 • Årsberetninger
Vil du vide mere om KFR's vidensberedskab, er du velkommen til at kontakte os på rhpkfr@regionh.dk​.


Redaktør