​​​​​​​​​

Esport som rehabilitering for retspsykiatriske patienter

Esport som rehabilitering
​Afdeling for Retspsykiatri i Skejby har siden 2019 arbejdet med at udvikle et behandlingstiltag, hvor patienter og personale sammen spiller strategiske skydespil. Derved forflyttes en del gaming fra at være en isoleret aktivitet på egen stue til noget man forbereder og arbejder med i fællesskab i afdelingen. 

Erfaringerne herfra er formidlet i en række artikler i fagblade, en artikel i Weekendavisen og er ligeledes undersøgt i et kvalitativt studie. Terkildsen et al., 2021 har således vist, at fælles aktivitetstilbud med Counter Strike har positiv indvirkning på relationer mellem patienter og på relationer mellem patienter og personale.

Det er velkendt fra såvel klinisk erfaring som patientinterviews, at retspsykiatriske patienter med langvarige indlæggelser oplever kedsomhed, kan være i risiko for funktionstab, og at de efterlyser flere og forskelligartede aktivitetstilbud (Ucak et al., 2019). Eftersom gaming og computerspil er en udbredt del af ungdomskulturen vil tilbud om at spille CounterStrike formentlig opleves som en meningsfuld aktivitet for en del indlagte patienter.

​Øget aggression?
Der er ikke noget i den internationale forskningslitteratur om brug af videospil med voldeligt indhold, der tyder på, at dette skulle føre til øget aggression på længere sigt (Drummond et al., 2020). Psykiatriske patienter, der spiller denne type spil, kan kortvarigt opleve frustration eller aggression i forhold til spillets forløb eller udfald. Dette adskiller sig næppe fra, hvordan andre mennesker ville reagere i en lignende situation. Psykiatriske patienter vil forventeligt også reagere på eventuel afbrydelse af en spilsession, præcis som alle andre gamere, der er koncentrerede og fokuserede på at opøve færdigheder. 

​Udbredelse af aktivitetstilbud med CounterStrike i Aalborg, Slagelse og Roskilde
På baggrund af erfaringerne fra Skejby har de retspsykiatriske afdelinger i Region Nordjylland, Region Sjælland og Region Hovedstaden ønsket at etablere lignende tilbud om gaming som behandlings- og rehabiliteringsunderstøttende aktivitetstilbud. 

Center for Retspsykiatrisk Forskning og Udvikling, CerF, Region Midtjylland og Kompetencecenter for Retspsykiatri, KFR, Region Hovedstadens Psykiatri, har arbejdet intensivt med at forberede dette og med at formulere et forskningsdesign, så Esportsinterventionen kunne undersøges systematisk på tværs af de fire regioner. Projektet er imidlertid blevet forsinket og kompliceret af en meget lang sagsbehandling i forhold til at få en forskningssamarbejdsaftale og regionale databehandleraftaler på plads. Primo september 2022 har det derfor desværre været nødvendigt at beslutte, at projektet ikke gennemføres som forskningsprojekt. 

De enkelte afdelinger og regioner er indstillet på alligevel at etablere og implementere aktivitetstilbuddet uden forskningsdelen. CerF og KFR arbejder i den kommende tid på en model for, hvorledes der kan laves erfaringsopsamling og sikres videndeling mv. på tværs af de retspsykiatriske afdelinger. Der vil løbende blive formidlet erfaringer og relevant litteratur på dette website.


Den 13. og 14. september 2022 fik kommende Esportsinstruktører på retspsykiatrisk afdeling i Slagelse og afdeling R på Psykiatrisk Center Sct. Hans fælles undervisning af socialpædagog Morten Trier Josefsen. I undervisningen var der bl.a. fokus på erfaringer fra Skejby i forhold til vigtigheden af at forberede aktiviteten, lægge taktik i fællesskab med patienterne og at have fokus på gaming som en målrettet og rehabiliterende aktivitet.  De to undervisningsdage var præget af stort engagement, nysgerrighed og genuin interesse for at understøtte dette aktivitetstilbud. Instruktørerne skal i de kommende måneder i tæt samarbejde med de regionale koordinatorer planlægge den lokale tilrettelæggelse og etablering af gamingaktiviteter.   

​Vil du vide mere

Erfaringer med Esport på retspsykiatrisk afdeling i Skejby:

Redaktør