​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Esport som behandlingsaktivitet for retspsykiatriske patienter

I foråret 2023 igangsætter den specialiserede retspsykiatri i Udsigten på Psykiatrisk Center Sct. Hans brugen af Esport som ny behandlingsaktivitet. Kompetencecenter for Retspsykiatri (KFR) påbegynder samtidig, i samarbejde Center for Retspsykiatrisk Forskning og Udvikling fra Region Midtjylland, et nyt forskningsprojekt. Formålet med forskningsprojektet er at afdække, om Esport kan bidrage til øget livskvalitet, mindre ensomhed og kedsomhed og at afdække om aktiviteten kan gøre skade fx i form af øget aggression og/eller spilafhængighed. Der indsamles data til projektet i 6 måneder af medarbejdere fra KFR og Enheden for Klinisk Psykiatrisk Sundheds- og Sygeplejeforskning på Psykiatrisk Center Sct. Hans.

Erfaringer fra Skejby
Det nye projekt trækker bl.a. på viden fra Afdeling for Retspsykiatri i Skejby, hvor man siden 2019 arbejdet med at udvikle et behandlingstiltag, hvor patienter og personale sammen spiller strategiske skydespil. Derved forflyttes en del gaming fra at være en isoleret aktivitet på egen stue til noget man forbereder og arbejder med i fællesskab i afdelingen. 

Erfaringerne herfra er formidlet i en række artikler i fagblade, en artikel i Weekendavisen og er ligeledes undersøgt i et kvalitativt studie. Terkildsen et al., 2021 har således vist, at fælles aktivitetstilbud med Counter Strike har positiv indvirkning på relationer mellem patienter og på relationer mellem patienter og personale.

Det er velkendt fra såvel klinisk erfaring som patientinterviews, at retspsykiatriske patienter med langvarige indlæggelser oplever kedsomhed, kan være i risiko for funktionstab, og at de efterlyser flere og forskelligartede aktivitetstilbud (Ucak et al., 2019). Eftersom gaming og computerspil er en udbredt del af ungdomskulturen vil tilbud om at spille CounterStrike formentlig opleves som en meningsfuld aktivitet for en del indlagte patienter.

Vil du vide mere?

Formidling vedr. Esport på retspsykiatrisk afdeling i Skejby:

Redaktør