Kompetencecenter for Retspsykiatri (KFR) arbejder med at tilvejebringe og udbrede viden om retspsykiatri gennem forsknings-, udviklings- og undervisningsaktiviteter.​ 

Vores pejlemærker er at videndele, udforme og udføre anvendelsesorienterede og praksisnære forsknings- og udviklingsprojekter i den kliniske dagligdag i hospitalet. Vi stræber efter: ​

  • At bidrage til afstigmatisering af retspsykiatriske patienter gennem oplysning og videndeling.
  • At være et fagligt fyrtårn på det retspsykiatriske område.