​​

KFR forskningsplan 2022-2027

Vent...
KFR publicerer i dag ny forskningsstrategi for perioden 2022-2027. Forskningsstrategien skal ses i sammenhæng med Region Hovedstadens Psykiatris (RHPs) samlede forskningsstrategi, RHPs treårsplan 2022-2024 og den nationale forskningsstrategi for psykiatriområdet ’Forskning til gavn for mennesker med psykiske lidelser – en national strategi’ fra 2015.

Det betyder, at KFR i de kommende år arbejder med følgende prioriterede forskningsområder:
  • Patient/bruger- og pårørendeperspektiver på livsforløb, håb og drømme, pleje, behandling og rehabilitering, stigma samt recoveryprocesser
  • Demografiske og epidemiologiske beskrivelser af den retpsykiatriske patientpopulation, herunder psykopatologi, somatisk overdødelighed, dobbeltdiagnoseproblematik, sociale forhold, kriminalitetsportefølje og strafferetslige sanktioner
  • Forebyggelse og tidlig indsats ift. alder og problemstilling (rediciv til kriminalitet/debut som retslig patient)
  • Sundhedsfaglige og socialfaglige indsatser i retspsykiatriske forløb (kommune, region og Kriminalforsorgen i Frihed)
  • Civilretslig tvang.
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor