Nyt forskningsprojekt undersøger erfaringer med at bo, besøge og arbejde i Retspsykiatrisk Afdeling på Psykiatrisk Center Sct. Hans

Vent...

KFR er i fuld gang med forberedelserne til forskningsprojektet ´Erfaringer med at bo, besøge og arbejde i Danmarks ældste og største retspsykiatriske afdeling på Psykiatrisk Center Sct. Hans´, der løber af stablen i perioden 2023-26.

Udsigten blev i september 2022 kåret til årets sundhedsbyggeri. I den anledning blev det fremhævet, at det er "smukt og helende for de syge patienter" og "udført med stor indlevelse i de særlige patienters behov".

Det er således velbeskrevet, hvilke tanker og intentioner, der ligger til grund for byggeriet. Men vi ved aktuelt ikke ret meget om, hvordan det opleves for pårørende at komme på besøg i det nye hus eller hvordan det er at bo og leve her som patient med langvarige, typisk ufrivillige indlæggelser. Der mangler samtidig en mere systematisk undersøgelse af, hvordan det er at arbejde i dette hus, og hvordan professionelle oplever mulighederne for at yde og understøtte recoveryorienteret pleje, behandling og rehabilitering til de indlagte patienter.

Eftersom nogle af de patienter, der aktuelt er indlagt i lukkede sengeafsnit i Udsigten på et tidspunkt vil kunne overflyttes til en mindre intensiv behandling i et af de åbne afsnit, medtager projektet også erfaringer og perspektiver i relation til de åbne afsnit i den ældre bygningsmasse på PC Sct. Hans.

Første skridt i projektet er en spørgeskemaundersøgelse blandt ledere og medarbejdere i Udsigten. Spørgeskemaundersøgelsen er i øjeblikket i gang, og der har allerede været stor opbakning fra medarbejdere i alle afsnit og enheder, når det kommer til hjælp af validering af spørgeskemaerne og ift. at besvare spørgeskemaet. 

I løbet af efteråret planlægges interviews med patienter, pårørende og medarbejdere fra alle afsnit og enheder.

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Jette Møllerhøj eller Maria Danielsen.

Projektleder Maria Danielsen foran 'Udsigten'.​​​

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor