​​​​​

Nyt KFR Arbejdspapir: Peers i en retspsykiatrisk kontekst - Aktuel viden og erfaringer

Vent...

Siden 2013 har Region Hovedstadens Psykiatri haft en ambition om at øge andelen af medarbejdere med brugerbaggrund - også kaldet peers eller recoverymentorer. I den kommende tid skal retspsykiatrien på Psykiatrisk Center Sct. Hans planlægge og forberede ansættelsen af recoverymentorer på alle sengeafsnit. Derfor har KFR gennemført en kortlægning og sammenfatning af relevant viden om peers og retspsykiatri i form af et nyt arbejdspapir.

​Gennemgangen af den internationale forskningslitteratur viser, at medarbejdere med brugerbaggrund kan have en meget væsentlig funktion i understøttelsen af den enkelte retspsykiatriske patients personlige recoveryproces. Ifølge litteraturen er det afgørende, at peers, der skal arbejde i en retspsykiatrisk kontekst har dobbelterfaring med at overkomme konsekvenser af såvel alvorlig psykisk sygdom som kriminalitet.

​​Læs hele arbejdspapiret her 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor