Drømme og muligheder

Hvad er betydningsfuldt i retspsykiatrisk pleje- , behandlings- og rehabiliteringsforløb? Hvad har værdi for patienterne? Rapport fra et forskningsprojekt baseret på interviews med 50 retspsykiatriske patienter.

I 2017 udkom rapporten Drømme & muligheder.  Undersøgelsen, der ligger til grund for rapporten, giver en unik og detaljeret indsigt i patienternes erfaringer med pleje, behandling og rehabilitering og kan hjælpe andre til at forstå, hvad der kan være værdifuldt og hjælpsomt i patientforløb, når de rammesættes af en retslig foranstaltning

Formålet med undersøgelsenvar at skabe ny viden om retspsykiatriske patienter perspektiver, erfaringer, oplevelser, drømme og håb. Udgangspunktet for undersøgelsen har været en antagelse om, at den enkelte patients oplevelser og erfaringer med pleje og behandling, der rammesættes af en retslig foranstaltning, alt andet lige vil få stor betydning for patientforløbet og for mulighederne for at indfri det kriminalitetsforebyggende sigte, der knytter sig til en behandlingsdom. Derfor er det væsentligt med indgående kendskab til patienternes perspektiver.

Undersøgelsen er baseret på 50 semistrukturerede interviews med retspsykiatriske patienter. Undersøgelsens informanter repræsenterer bred erfaring fra såvel forløb i almenpsyki-atrisk og retspsykiatrisk regi, som fra sengeafsnit og ambulatorier. Størstedelen har typisk, som følge af den psykiatriske særforanstaltning, årelange kontakter med behandlingspsykiatrien. En del har endvidere været i kontakt med almenpsykiatrien før de debuterede som retspsykiatriske patienter. Det er således en meget erfaren gruppe af patienter, der har stillet deres viden og erfaringer til rådighed.

Læs hele rapporten til højre

Redaktør