​​​

Esport som rehabilitering for retspsykiatriske patienter

​Forskningsprojektet ’Esport som rehabilitering’ skal igennem de kommende år undersøge om Esport kan benyttes som en rehabiliterende behandling for retspsykiatriske patienter. Forskningsprojektet gennemføres i et samarbejde mellem alle retspsykiatriske afdelinger i Danmark. 

Projektet skal bl.a. undersøge om deltagelse i Esport kan bidrage til, at:
Mindske kedsomhed og forstærke oplevelser af meningsfulde aktivitetstilbud
Styrke sociale relationer mellem patienter indbyrdes og mellem patienter og personale

Formålet med projektet er at undersøge indsatsens effekt og samtidig give retspsykiatriske patienter mulighed for at etablere rekreative og givende relationer med spillere fra retspsykiatrien i Danmark og fra civilsamfundet uden risiko for at blive marginaliseret og udstødt. En sådan træning i interaktion og relationsdannelse vil være et væsentlig skridt mod en tilværelse med god mental sundhed udenfor hospitalet. Endvidere vil der være fokus på om patienter undervejs udvikler spilafhængighed.​​

Inspirationen til forskningsprojektet udspringer af erfaringer på Afdeling for Retspsykiatri i Aarhus, hvor man oplevede, at patienterne isolerede sig på stuerne for at spille videospil, og hvor man derfor 2019-2021 udviklede et nyt behandlingstiltag, hvor patienter og personale sammen spillede strategiske skydespil.

Forskningsprojektet er forankret i Center for Retspsykiatrisk Forskning og Udvikling, Region Midtjylland og i Kompetencecenter for Retspsykiatri i Region Hovedstadens Psykiatri.  Læs mere og se fx projektets organisering og tidsplan til højre.

Erfaringer med Esport på retspsykiatrisk afdeling i Skejby
​​

Redaktør