Tilbud til pårørende til retspsykiatriske patienter

Ny folder om psykiatriske særforanstaltninger og retspsykiatriske behandlingsforløb

KFR har udarbejdet en ny folder med faktuelle oplysninger om psykiatriske særforanstaltninger og retpsykiatriske behandlingsforløb. Formålet med folderen er at informere om nogle af de centrale begreber indenfor det retspsykiatriske felt. Folderen henvender sig især til patienter og pårørende - både dig, der møder retspsykiatriske foranstaltninger for første gang, og dig, der allerede har erfaringer i det retspsykiatriske felt. 

Folderen er udarbejdet i forbindelse med et kursus til pårørende til retspsykiatriske patienter afholdt af KFR i efteråret 2021. 

Kursus til pårørende til retspsykiatriske patienter - nyt kursus i 2022

Pårørende er centrale for psykiatriske patienter, og at de har vigtige roller for patienter i psykiatriske behandlingsforløb, er velkendt både i klinisk praksis og i forskning. Der er stærkt fokus på brugerdeltagelse i Region Hovedstadens Psykiatri, men indtil nu har der ikke været særlig opmærksomhed på pårørende til retspsykiatriske patienter. 

I august-september 2021 afholdt KFR et kursus for pårørende til retspsykiatriske patienter. Kurset havde særligt fokus på at give de pårørende faktuel viden om retspsykiatri og retspsykiatriske behandlingsforløb, for derigennem at styrke muligheden for at bidrage til retspsykiatriske patienters recovery-proces. 

Vi er i øjeblikket ved at samle erfaringerne fra det første kursus, og forventer at kunne tilbyde et nyt kursus i 2022. 

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte projektleder Liv Os Stølan. 

Redaktør