Nyt projekt på vej: Pårørende - også til retspsykiatriske patienter

Pårørende er centrale for psykiatriske patienter, og at de har vigtige roller for patienter i psykiatriske behandlingsforløb, er velkendt både i klinisk praksis og i forskning. Der er stærkt fokus på brugerdeltagelse i Region Hovedstadens Psykiatri, men indtil nu har der ikke været særlig opmærksomhed på pårørende til retspsykiatriske patienter. 

Vi ved fra klinisk praksis og forskning, at pårørende til retspsykiatriske patienter oplever at en psykiatrisk særforanstaltning, udover en alvorlig psykisk sygdom, medfører særlige problemstillinger. Vi ved også, at pårørende efterspørger faktuel information om retspsykiatriske behandlingsforløb, de forskellige faser deri og rollefordelingen mellem de mange samarbejdende aktører.  Desuden kan pårørende være berørt af den stigmatisering som retspsykiatriske patienter kan opleve fra det omkringliggende samfund og i sociale og psykiatriske behandlingstilbud. At være pårørende til en der både er alvorlig psykisk syg og er dømt for (alvorlig) kriminalitet kan opleves som en dobbeltbelastning og en 'dobbeltstigmatisering.

Det nye projekt i KFR vil derfor tilbyde pårørende til retspsykiatriske patienter faktuel viden om retspsykiatri og retspsykiatriske behandlingsforløb, for derigennem at styrke pårørendes mulighed for at bidrage til retspsykiatriske patienters recovery-proces. Det skal ske skal ved hjælp af kurser til pårørende til retspsykiatriske patienter og skriftligt informationsmateriale bl.a. tilgængeligt på KFR's hjemmeside.

På grund af COVID-19 må vi desværre udskyde afholdelsen af kurset, der var planlagt til foråret 2021. Vi forventer i stedet at kunne afholde de første kurser i efteråret 2021. 

Vil du vide mere?
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte projektleder Liv Os Stølan


Redaktør