Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC)

Målgruppe og behandling

Psykoterapeutisk Enhed modtager børn og unge udredt på det Børne- og Ungdomspsykiatriske Center, der har afdelinger på Bispebjerg, Glostrup og Hillerød. PTE modtager patienter både fra døgnafsnit og ambulatorierne. De tilbyder samarbejdende familieterapi baseret på systemisk-narrativ terapi, uanset diagnose. Henvisningskriteriet er kompliceret symptomatologi, hvor standardbehandling ikke har haft sufficient effekt, ofte har flere familiemedlemmer psykiatriske lidelser.
 
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center har døgnafsnit på Bispebjerg og Glostrup matriklerne og ambulatorier på alle tre matrikler (Bispebjerg har 4 ambulatorier, Glostrup har 3 og Hillerød har 5 ambulatorier, hvor et er geografisk placeret på Bornholm). Centeret modtager patienter i alderen 0-18 år med alle former for børne- og ungdomspsykiatriske lidelser. Her ydes udredning, medicinsk behandling, psykoedukation og psykoterapi: KAT, psykodynamisk og systemisk-narrativ afhængig af diagnose og problemstilling. Ambulatorierne er aldersopdelte.
 


Redaktør