Indsatsområder

​KFP har til opgave at udvikle og forbedre kvaliteten af den ambulante psykoterapeutiske behandling i Region Hovedstadens Psykiatri, primært gennem opkvalificering, kompetenceudveksling, netværksdannelse og forskning.

Opgaver i centret udarbejdes inden for områder, der tilsammen danner den overordnede ramme:

  1. Vidensbank
  2. Uddannelse og kompetenceudvikling
  3. Kompetenceudveksling
  4. Forskning
  5. Udvikling og kvalitetssikring af psykoterapi.

1.      Vidensbank
Vi indsamler og formidler viden om psykoterapeutisk evidens og den ambulante psykoterapeutiske behandling i Region Hovedstadens Psykiatri (RHP).
Aktuelle indsatsområder: Kompetencecentret har kortlagt og udgivet en rapport (nov. 2016) vedr. udmøntningen af pakkeforløbsbehandlingen på det ikke-psykotiske område. Derudover afholder vi løbende netværksmøder for alle regionens centre med fokus på den psykoterapeutiske behandling af de forskellige patientgrupper.


2.      Uddannelse og kompetenceudvikling
Vi opkvalificerer den psykoterapeutiske behandling i Region Hovedstadens Psykiatri ved at udbyde kurser og uddannelser. Samtidigt fungerer KFP som organisatorisk ramme for psykoterapeutiske kurser, der afholdes af centrene i RHP.
Aktuelle indsatsområder: Vi udbyder bl.a. Specialistuddannelse i kognitiv adfærdsterapi (KAT) for psykiatere og psykologer, Grundkursus i psykoterapi for voksne og børn/unge  samt uddannelse i Schema terapi . Derudover afvikler KFP også enkeltstående kurser og workshops. Se oversigten over kurser og uddannelser her.


3.      Kompetenceudveksling
Vi arbejder på at synliggøre de psykoterapeutiske kompetencer i Region Hovedstadens Psykiatri og sikre optimal udveksling centrene imellem.


4.      Forskning 
Vi arbejder på at promovere og styrke den psykoterapeutiske forskning i Region Hovedstadens Psykiatri samt stimulere til netværksdannelses og fælles projekter. Derudover lancerer vi den årlige Forskningens Dag for Psykoterapi. Endelig udgiver vi hver måned forskningsresuméer (link!). Se oversigten over aktuelle forskningsprojekter her.


5.      Udvikling og kvalitetssikring af psykoterapi


Redaktør