Indsatsområder

​KFP har til opgave at udvikle og forbedre kvaliteten af den ambulante psykoterapeutiske behandling i Region Hovedstadens Psykiatri, primært gennem opkvalificering, kompetenceudveksling, netværksdannelse og forskning.

Opgaver i centret udarbejdes inden for områder, der tilsammen danner den overordnede ramme:

  1. Vidensbank
  2. Uddannelse og kompetenceudvikling
  3. Kompetenceudveksling
  4. Forskning
  5. Udvikling og kvalitetssikring af psykoterapi

1.      Vidensbank
Vi indsamler og formidler viden om psykoterapeutisk evidens og den ambulante psykoterapeutiske behandling i Region Hovedstadens Psykiatri (RHP).
Aktuelle indsatsområder: Vi har netop kortlagt og udgivet en rapport vedr. udmøntningen af pakkeforløbsbehandlingen på det ikke-psykotiske område. (link!) Derudover afholder vi løbende netværksmøder for alle regionens centre med fokus på den psykoterapeutiske behandling af de forskellige patientgrupper.


2.      Uddannelse og kompetenceudvikling
Vi opkvalificerer den psykoterapeutiske behandling i Region Hovedstadens Psykiatri ved at udbyde kurser og uddannelser. Samtidigt fungerer KFP som organisatorisk ramme for psykoterapeutiske kurser, der afholdes af centrene i RHP.
Aktuelle indsatsområder: Vi udbyder Specialistuddannelse i Kognitiv Terapi for psykiatere og psykologer, Grundkursus i psykoterapi – for voksne og børn/unge - samt Mentaliseringsbaseret Terapi i Grupper (MBT-G). Derudover afvikler KFP også enkeltstående workshops.


3.      Kompetenceudveksling
Vi arbejder på at synliggøre de psykoterapeutiske kompetencer i Region Hovedstadens Psykiatri og sikre optimal udveksling centrene imellem.


4.      Forskning 
Vi arbejder på at promovere og styrke den psykoterapeutiske forskning i Region Hovedstadens Psykiatri samt stimulere til netværksdannelses og fælles projekter. Vi har en forsker ansat til at udvikle og ansøge om forskningsprojekter. Derudover lancerer vi den årlige Forskningen Dag for Psykoterapi. Endelig udgiver vi hver måned forskningsresuméer (link!).


5.      Udvikling og kvalitetssikring af psykoterapi


Redaktør