Målgruppe

​Kompetencecenter for Psykoterapi (KFP) repræsenterer og er indledningsvist målrettet psykoterapeutiske behandlere af ikke-psykotiske patienter i Region Hovedstadens Psykiatri. 
KFP hjælper psykoterapeutiske behandlere og forskere med at få og dele information og viden, udvikle og vedligeholde kompetencer samt danne netværk.

Derudover kan patienter, pårørende og andre også få indblik i den ambulante psykoterapeutiske behandling og danne sig et overblik over de forskellige behandlingsmetoder i Region Hovedstadens Psykiatri.

Endelig samarbejder KFP med relevante centre, institutioner og faggrupper med henblik på at indsamle og udbrede viden om psykoterapeutisk behandling inden for og uden for regionen. Læs mere om KFP's samarbejdspartnere her.


Redaktør