Organisering

KFP, som blev oprettet i oktober 2015, er en del af Forskningsenheden og Kompetencecenter for Psykoterapi og er organisatorisk koblet til Psykoterapeutisk Center Stolpegård.

Kompetencecentret består af en konstitueret leder, en psykolog og forskningsleder, en akademisk medarbejder, en​ administrativ medarbejder samt en studentermedhjælper.

KFP har derudover en referencegruppe bestående af repræsentanter fra de forskellige psykoterapeutiske enheder i Region Hovedstadens Psykiatri. Referencegruppen mødes én gang hvert halve år og giver input til KFP’s strategi og kommende aktiviteter.

Endelig har KFP et Advisory Board, der består af nøglepersoner inden for psykoterapeutisk behandling i Region Hovedstadens Psykiatri. Advisory Board har en rådgivende rolle ift. aktiviteter knyttet til KFP og bistår med at prioritere centrets opgaver.

Visuelt ser organiseringen i KFP således ud:

Under udarbejdelse

Redaktør