Forskningsenhed og Kompetencecenter for Psykoterapi

 

 

Forskningsenhed og Kompetencecenter for Psykoterapi er en del af Region Hovedstadens Psykiatri. Enheden er fysisk placeret på Psykoterapeutisk Center Stolpegård og huser en forskningsenhed, kompetencecenter og Sekretariatet for Behandlingseffekt. 


The Research Unit and Competence Centre for Psychotherapy is part of the Capital  Region's Mental Health Services. The centre is located at Psychotherapeutic Centre Stolpegård and consists of a research unit, a competence centre and the Secretary of Therapy Effect.