Kompetencecenter for Psykoterapi

​Kompetencecenter for psykoterapi (KFP) vejleder og rådgiver om ambulant psykoterapeutisk behandling i Region Hovedstadens Psykiatri. Centret har til huse på Psykiatrisk Center Stolpegård som en del af forskningsenheden og Terapieffekt. KFP arbejder på at styrke og sikre kvaliteten af psykoterapeutisk behandling i regionen, blandt andet gennem faglig koordinering, kvalificering og videreuddannelse af psykoterapeutiske behandlere. De centrale aktiviteter er vidensdeling og undervisning samt kompetenceudveksling og -udvikling.​