Velkommen til Forskningsenhed og Kompetencecenter for Psykoterapi (FKP)

​​FKP er placeret på Psykoterapeutisk Center Stolpegård, men varetager opgavefunktion for hele Region Hovedstadens Psykiatri. Enheden har ingen klinisk aktivitet og består af tre mindre enheder: Kompetencecenter for psykoterapi (KFP), Forskningsenhed for psykoterapi (FP) og sekretariat for Behandlingseffekt (BE). FKP´s primære opgave er at formidle, fremme og udvikle den psykoterapeutiske forskning og behandling i Region Hovedstadens Psykiatri (RHP).

Med inspiration fra England har RHP besluttet at opstarte en Klinisk Akademisk Gruppe for Psykoterapi (KAG), som er en matrixstruktur på tværs af RHP. Formålet er at skabe endnu bedre forbindelse imellem den kliniske behandling og forskningen i psykoterapi i RHP. Den endelige udformning af den organisatoriske ramme besluttes af Hospitalsledelsen medio 2018, og fra efteråret 2018 overgår KFP til KAG Psykoterapi.
Redaktør