Afholdte kurser og uddannelser

​Afholdte kurser

Traume-workshop (2 dage)

Kompetencecenter for Psykoterapi og Skolen for Evidensbaseret Psykoterapi udbyder en todages traume-workshop med blandt andre Arnoud Arntz. Første dag er en introduktion til centrale temaer relateret til PTSD og anden dag er workshop med Arnoud Arntz. Arntz har videreudviklet skematerapi – der i udgangspunktet både har et psykodynamisk, gestaltterapeutisk og kognitivt grundlag – med Imagery Rescripting (ændring af forestillingsbilleder), hvilket er relevant i behandlingen af PTSD. Arntz er både kliniker og forsker, og i sin undervisning lægger han vægt på fleksible og anvendelige metoder, der samtidig er evidensbaserede.  

Afholdt 7. og 8. februar 2017

Se program.

DBT skills workshop with Heidi Heard (2 dage)

Competence Centre for Psychotherapy offers a two-days’ workshop in Dialectical Behavior Therapy (DBT) skills training with PhD, Heidi Heard. Skills training is one of the essential change procedures in DBT. During the workshop Dr. Heard will lead several mindfulness exercises and will conduct skills training classes on Emotion Regulation (including Opposite Action), Interpersonal Effectiveness (including DEAR MAN) and Radical Acceptance skills.  

Afholdt 23. og 24. august 2017

Se program.

Ruminations-workshop (4 dage + supervision)

Competence Centre for Psychotherapy offers a four-day’s workshop in Rumination-Focused Cognitive Behavioral Therapy (RFCBT) skills training with Professor, specialist and developer of RFCBT, Ed Watkins.
It is possible to buy additional 20 hours of follow-up supervision by psychologist and Ph.D., Stine Bjerrum Møller, PC Nordsjælland.

The workshop provides an introduction to treatment principles and techniques to help patients cope with rumination, which is related to the release and maintenance of depressive symptoms. There will be detailed instruction in methods and training in role-playing with feedback. Participants gain skills in assessment, formulation, decision-making in therapy and specific techniques, including functional analysis, behavioral activation, experience-based exercises, visualization exercises on compassion and flow experiences, and behavioral experiments. 

Afholdt 18.-21. september 2017

Se program.

Afholdte uddannelser

Mentaliseringsbaseret terapi i grupper (MBT-G) 

Mentalisering forstås som en både implicit og eksplicit evne til at se sig selv udefra og andre indefra i interpersonelle sammenhænge. Mentalisering er et nyttigt begreb til at forstå psykisk sygdom, i særdeleshed borderline tilstande og den skrøbelige mentaliseringsevne, som karakteriserer denne tilstand. Begrebet har rod i en psykoanalytisk forståelsesramme, men trækker på beslægtede områder om det psykiske og om menneskelig udvikling. Mentaliseringsbaseret terapi (MBT) er udviklet af Peter Fonagy og Anthony Bateman. Efterfølgende har blandt andre Sigmund Karterud - der også underviser på kurset - videreudviklet konceptet ved at kombinere holdninger og interventioner fra den individuelle MBT med gruppeanalytiske principper. Denne gruppeterapeutiske form kaldes mentaliseringsbaseret gruppeterapi (MBT-G). Manualen, der er udarbejdet til MBT-G, er en central del af kurset.

Gennem teorioplæg, skills træning, supervision og personlig mentaliseringsgruppe bibringes deltagerne viden og praktiske færdigheder samt en forståelse for det særlige ved MBT gruppeterapi i forhold til andre gruppeterapier.

Senest afholdt 2017-2018. Udbydes ikke længere. Ny MBT-uddannelse under udarbejdelse.

Se program.

PTSD-uddannelse (10 workshops + øvelser)

PTSD-uddannelsen giver et bredt kendskab til centrale PTSD-symptomer og metoder til håndtering heraf. Desuden inddrages mere komplekse PTSD-symptomer og komorbiditet, såsom dissociation, emotionel dysregulering, flash backs samt tilhørende metoder inden for traume- og PTSD-behandling. Psykoedukation vil desuden udgøre en essentiel del af undervisningen. Med henblik på at træne de gennemgåede metoder i praksis, indebærer undervisningen deltagelse i en underviserledet øvelsesgruppe. Hovedfokus i uddannelsen lægges på metoder til gruppebehandling, men de gennemgåede metoder kan også anvendes til individuelle forløb.  

Afholdt 2017-2018. Udbydes ikke længere.

Se program.

Redaktør