Kurser og konferencer

Årlige konferencer og workshops

Forskningens Dag for Psykoterapi

Forskningens Dag for Psykoterapi er en årlig konference i september arrangeret af KFP og finder sted på Psykiatrisk Center Stolpegård. Konferencen er målrettet psykoterapeutiske behandlere/forskere i RHP og har hvert år fokus på et konkret tema inden for psykoterapeutisk forskning. Dagen består af en række oplæg fra danske og udenlandske forskere/behandlere om den nyeste forskning efterfulgt af fællesdiskussion. Dagen afsluttes med en paneldebat med førende forskere på feltet.

Konferencen 2018 'Hvad virker for hvem'. Se program.

Konferencen 2017: ’Effektmåling af psykoterapeutisk behandling’. Se program.

Konferencen 2016: ’Psykoterapeutisk behandling’. Se program.

Stolpegårdsdage

Stolpegårdsdage er en årlig 2-dages workshop, der tager afsæt i en kliniknær problemstilling. Undervisningsformen er på akademisk niveau samt med særligt fokus på praktisk anvendelse og oplevelsesbaseret øvelse.

Stolpegårdsdage 2018:

Workshopppen vil berøre emnerne:

  • Symptomer på udbrændthed
  • Behandleres mulige reaktioner på udbrændthed
  • Hvordan Compassion Focused Therapy kan bidrage til en forståelse af udbrændthed samt mestringsstrategier hertil.

Stolpegårdsdage 2017:

Schema terapi-workshop med den anerkendte hollandske schema terapeut, Michiel van Vreeswijk.

Workshoppen tager afsæt i schema terapi-tilgangen udviklet af Dr. Jeffrey E. Young til behandling af primært personlighedsforstyrrelser, men som nu også bruges til en række andre komplekse
psykiske tilstande.
 

Se program.

Kurser og workshops 

 Tværgående kurser i kognitiv adfærdsterapi

Som led i Specialistuddannelsen i kognitiv adfærdsterapi afholder Kompetencecenter for Psykoterapi 4 tværgående kurser i kognitiv adfærdsterapi. Kurserne er udformet i henhold til Dansk Psykolog Forenings retningslinjer for det Tværgående Modul. De Tværgående kurser er målrettet psykologer, men psykiatere og tværfagligt personale har også mulighed for at deltage. Det er muligt at deltage i samtlige workshops eller blot i en enkelt. 

Workshop 1: Depression

Underviser: Stine Bjerrum Møller

Næstkommende kursusstart (forventet): februar 2020 

Workshop 2: Angst

Underviser: Nicole Rosenberg

Næstkommende kursusstart (forventet): maj 2020 

Workshop 3: Sorg og krise

Underviser: Irene Oestrich

Næstkommende kursusstart: 4. september 2018 

Workshop 4: Supervision

Underviser: Lasse Mosegaard Schmidt

Næstkommende kursusstart: 26. februar 2019 

Voksenmodul - personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori

Som led i Specialistuddannelsen i kognitiv adfærdsterapi afholder Kompetencecenter for Psykoterapi 3 workshops, som tilsammen dækker de 18 påkrævede timer omhandlende personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori jf. Dansk Psykolog Forenings retningslinjer for voksenmodulet. Det er muligt at deltage i samtlige workshops eller blot i en enkelt eller to af disse. 

Workshop 1: Personlighedsforstyrrelser 1

Underviser: Nicole Rosenberg

Kursusdato: 15. marts 2019, kl. 8.30-15.30

Workshop 2: Personlighedsforstyrrelser 2

Underviser: Tine Wøbbe

Kursusdato: 10. april 2019, kl. 8.30-15.30

Workshop 3: Personlighedsforstyrrelser 3

Underviser: Nicole Rosenberg

Kursusdato: 10. maj 2019, kl. 8.30-15.30


Redaktør