Uddannelser

​Kognitiv adfærdsterapi (KAT)

Grunduddannelse i KAT (5 workshops)

På uddannelsen præsenteres de grundlæggende modeller for psykisk lidelse og metoder inden for KAT, og der fokuseres desuden på at anvende KAT som gruppeterapi behandlingsmæssigt. I undervisningen veksles der mellem oplæg, øvelser og drøftelser i plenum, hvortil der gives hjemmearbejde mellem undervisningsdagene.

Uddannelsen henvender sig til psykologer, læger og personale med mellemlang videregående uddannelse (MVU’ere), der arbejder psykoterapeutisk.
Uddannelsen er godkendt af Dansk Psykologforening inden for emneområdet 12.4.4.2.3: Anden teoretisk referenceramme med en KAT-referenceramme som grundlagsteori med 30 timer samt emneområde 13.4.4.2.3: Behandling.

Se undervisningsplanen for flere detaljer

Næstkommende kursusstart: marts 2019

KAT for medarbejdere med mellemlang videregående uddannelse (MVU'ere)

2-årig Specialistuddannelse i KAT

Uddannelsen giver en grundig indføring i Kognitiv Adfærdsterapi (KAT) med henblik på at opnå specialisering. Der undervises i grundlæggende, gennemgående teori, som kombineres med specifikke modeller og metoder ved eksempelvis depression, angst, PTSD og personlighedsforstyrrelser. De enkelte workshops er udformet sådan, at teorien suppleres med anvendelsesorienterede øvelser og dertilhørende hjemmearbejde. Undervisningen er bygget op efter et add-on princip, hvor grundmetoderne løbende suppleres med mere komplekse metoder, som f.eks. Imagery Rescripting.  

 

 (10 workshops + supervision)

Kompetencecenter for Psykoterapi udbyder uddannelse i Schema terapi, som er udviklet gennem et samarbejde med klinikere i Region Hovedstadens Psykiatri og Susanne Vind, Schema Therapy Denmark.
Schema terapi er en integrerende psykoterapi, der er udviklet af Prof. Jeffrey Young. Terapiformen har udgangspunkt i kognitiv adfærdsterapi og inddrager desuden elementer fra psykodynamisk terapi, objektrelationsteori og gestaltterapi til én samlet teori. Uddannelsen indeholder tre elementer med teori, træning og supervision og giver kursisterne kompetencer til at anvende Schema terapi samt muligheden for at være et skridt i retning af en senere certificering.
Uddannelsen er målrettet psykologer, læger og medarbejdere med en mellemlang videregående uddannelse (MVU’ere), der arbejder psykoterapeutisk.

Se undervisningsplanen for flere detaljer

Næstkommende kursusstart: oktober 2018

Prolonged Exposure (PE) 

Prolonged Exposure (5 workshops)

Kompetencecenter for Psykoterapi har inviteret cand.psych.aut. og specialist i voksenterapi, Casper Aaen, til at afholde et 5 dages kursus i Prolonged Exposure (PE). Aaen har mange års klinisk erfaring indenfor behandling af patienter med PTSD og har i samarbejde med professor i klinisk psykologi, Edna Foa, været med til at videreudvikle PE-tilgangen.
Kurset retter sig mod psykologer, læger og personale med mellemlang videregående uddannelse, der arbejder psykoterapeutisk med PTSD-patienter. Kurset giver en indføring i følgende:

  • PE-teori og -metode
  • Emotionel bearbejdningsteori
  • Metoder til klinisk vurdering af behandlingsbehov ift. fokuseret traumebehandling
  • Forskellige typer traumer og PTSD
  • Metoder til eksponering ved traumer ift. forskellige kliniske tilstande
  • Kognitiv grundlagsteori. 

Se undervisningsplanen for flere detaljer

Næstkommende kursusstart: ej programsat

Psykoterapeutiske uddannelser for læger og psykologer

Grunduddannelse i Psykoterapi - for yngre læger (10 workshops)

Uddannelsen giver en introduktion til psykoterapiens praktiske og teoretiske grundlag, herunder en indføring i forskellige referencerammer og et historisk overblik. Udgangspunktet er henholdsvis den psykodynamiske og den kognitive adfærdsterapeutiske retning og hver retnings krav til terapeut og patient, det etiske grundlag samt syn på alliance og princippet om ligeværdigt samarbejde. Ved begge retninger vil der endvidere blive lagt vægt på evidensgrundlaget. I gennemgangen af kognitiv adfærdsterapi vil fokus være på den kognitive model, diagnosespecifikke kognitive modeller og centrale terapeutiske metoder ved angst, depression, psykose og personlighedsforstyrrelser. I gennemgangen af psykodynamisk terapi vil fokus være på de grundlæggende psykodynamiske begreber, erfaringsbaseret introduktion til gruppeanalyse, den mentaliserende gruppe samt det dynamiske, mentaliserende psykiatriske miljø.  

 

Kompetencecenter for Psykoterapi udbyder, i samarbejde med  Region Sjælland, en samlet grunduddannelse i psykoterapi, som består af i alt 4 moduler. Uddannelsen er opbygget i henhold til Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskabs krav til den obligatoriske grunduddannelse i psykoterapi, som skal være afsluttet, inden man kan godkendes som speciallæge i Børne- og Ungdomspsykiatrien.  

Modul 1: Introduktion til psykoterapi (2 workshops)

Næstkommende kursusstart (forventet): januar 2019 

Modul 2: Psykodynamisk teori (5 workshops)

Næstkommende kursusstart (forventet): april-maj 2019

Modul 3: Kognitiv adfærdsterapi generelt samt behandling af angst og depression (5 workshops)

Næstkommende kursusstart: 27. september 2018

Modul 4: Systemisk og narrativ terapi (3 workshops)

Næstkommende kursusstart: 10.-12. december 2018

Redaktør