Grunduddannelse i Kognitiv Adfærdsterapi (KAT) 2019

Tidspunkt Ikon
Start: 08-03-2019, 8:30
Slut: 10-05-2019, 15:30
$Resources:Resource,alt_meeting_place;

​Psykoterapeutisk Center ​Stolpegård, Stolpegårdsvej 20, 2820 Gentofte

Tilmelding

​Tilmeldingsfrist 22. februar 2019. TIlmeldingsinfo findes i opslaget

​Kompetencecenter for Psykoterapi udbyder grunduddannelse i KAT fordelt på fem workshops i 2019. På uddannelsen præsenteres de grundlæggende modeller for psykisk lidelse og metoder inden for KAT, og der fokuseres desuden på at anvende KAT som gruppeterapi behandlingsmæssigt. I undervisningen veksles der mellem oplæg, øvelser og drøftelser i plenum, hvortil der gives hjemmearbejde mellem undervisningsdagene.

 
Uddannelsen henvender sig til psykologer, læger og personale med mellemlang videregående uddannelse (MVU'ere), der arbejder psykoterapeutisk.


Uddannelsen er godkendt af Dansk Psykologforening inden for emneområdet 12.4.4.2.3: Anden teoretisk referenceramme med en KAT-referenceramme som grundlagsteori med 30 timer samt emneområde 13.4.4.2.3: Behandling.

Læs udvidet beskrivelse af de enkelte workshops i kursusbeskrivelsen

Tidsplan

Uddannelsen forløber over 5 dage i 2019: 

8. marts

29. marts

12. april

29. april

10. maj

Alle dage i tidsrummet 8.30-15.30.

Pris

For ansatte i Region Hovedstadens Psykiatri: 5000 kr.
For ansatte uden for Region Hovedstadens Psykiatri: 8000 kr.

Undervisere

Nicole Rosenberg, klinikleder og adj. professor, PC København
Stine Bjerrum Møller, specialpsykolog og ph.d., PC Stolpegård
Susanne Vind, speciallæge i psykiatri og supervisor i psykoterapi
Birger Larsen, specialpsykolog, Børne og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød.

Krav om tilstedeværelse

Det forventes, at kursisterne deltager alle dage, og der udstedes ikke kursusbevis ved over 10 % udeblivelse til undervisningen.

Tilmeldingsfrist 22. februar 2019.


Tilmelding for ansatte i RHP sker via Kursusportalen: https://kursusportalen.plan2learn.dk/
For øvrige rettes henvendelse til Kompetencecenter for Psykoterapi:
Line Hammer Nonboe: line.hammer.nonboe@regionh.dk eller
Sofie Vilholt-Johannsen: sofie.vilholt-johannsen@regionh.dk

Redaktør