Kursus i Prolonged Exposure (PE)

Tidspunkt Ikon
Start: 06-06-2018, 8:30
Slut: 21-06-2018, 15:30
$Resources:Resource,alt_meeting_place;
Spisesalen
PC Stolpegård
Stolpegårdsvej 20, 2820 Gentofte
Kursus i Prolonged Exposure (PE) retter sig mod psykoterapeutiske behandlere, der arbejder med PTSD-patienter. Kurset giver en indføring i PE-metoden, som den er udviklet af professor i klinisk psykologi, Edna Foa, og er udformet i samarbejde med Casper Aaen med henblik på konkret anvendelse i den psykiatriske praksis. PE-kurset giver indføring i følgende:

  • PE-teori og -metode
  • Emotionel bearbejdningsteori
  • Metoder til klinisk vurdering af behandlingsbehov ift. fokuseret traumebehandling
  • Forskellige typer traumer og PTSD
  • Metoder til eksponering ved traumer ift. forskellige kliniske tilstande
  • Kognitiv grundlagsteori.
Datoer
6., 7., 8., 20. og 21. juni 2018.

Pris
For ansatte i Region Hovedstadens Psykiatri: 5000 kr.
For ansatte uden for Region Hovedstadens Psykiatri: 8000 kr.

Tilmelding
Tilmelding for ansatte i RHP sker via Kursusportalen: https://kursusportalen.plan2learn.dk/
For øvrige rettes henvendelse til Kompetencecenter for Psykoterapi: Line Hammer Nonboe: line.hammer.nonboe@regionh.dk eller Naja Vucina Pedersen: naja.vucina.pedersen@regionh.dk

Tilmeldingsfrist
30. maj 2018

Læs mere om kurset her.

Redaktør