Uddannelse i Mentaliseringsbaseret terapi (MBT) 2019-2020

Tidspunkt Ikon
Start: 29-03-2019, 8:30
Slut: 04-03-2020, 15:30
$Resources:Resource,alt_meeting_place;

​PC Stolpegård, Stolpegårdsvej 20, 2820 Gentofte

Tilmelding

Tilmeldingsfrist: 1. marts 2019  

Tilmeldingsinfo findes i opslaget

​Kompetencecenter for Psykoterapi (KFP) udbyder en et-årig uddannelse i Mentaliseringsbaseret terapi (MBT). Kurset henvender sig til læger og psykologer samt andet sundhedsfagligt eller socialfagligt personale, som arbejder psykoterapeutisk og har interesse for MBT.

Se undervisningsplanen her.

Faglig godkendelse

Uddannelsen er udformet i henhold til Dansk Psykolog Forening:
- 12.4.4.2.3. ’Anden teoretisk referenceramme’; 30,00 timer.
- 13.4.4.2.3. ’Behandling’; 30,00 timer.

Tidsplan

Uddannelsen forløber over følgende 10 workshops med mulighed for yderligere 5 supervisionsgange (30 timer i alt):

29. marts 2019

9. maj 2019

28. maj 2019

25. september 2019

25. oktober 2019

19. november 2019

11. december 2019

13. januar 2020

31. januar 2020

4. marts 2020

Certificering

Uddannelsen giver mulighed for certificering på Niveau B (såfremt kursisten opfylder kravet om mindst 4 personer i individuelt forløb eller 2 gruppeforløb á mindst 24 sessioner).

Kursusafgift

Ansatte i Region Hovedstadens Psykiatri:

  • Undervisning og supervision: 17.000 kr.
  • Undervisning (maks. 25 %): 12.000 kr.

Ansatte uden for Region Hovedstadens Psykiatri:

  • Undervisning og supervision: 24.000 kr.
  • Undervisning (maks. 25 %): 18.000 kr.

Tilmelding

Tilmelding for ansatte i RHP sker via Kursusportalen: https://kursusportalen.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=60343
For øvrige rettes henvendelse til Kompetencecenter for Psykoterapi:
Line Hammer Nonboe: line.hammer.nonboe@regionh.dk eller
Sofie Vilholt-Johannsen: sofie.vilholt-johannsen@regionh.dk

Redaktør