Litteratur og links

Ny lærebog om psykoterapi
Francisco Alberdi, Bent Rosenbaum & Per Sørensen (red.) (2015)
Moderne psykoterapi – Teorier og metoder, København: Hans Reitzels Forlag.

Internationalt tidsskrift om psykoterapi
Psychotherapy Rresearch, Journal of the Society for Psychotherapy Research: Routledge. (Udkommer én gang i kvartalet).

Håndbog om psykoterapi og adfærdsændring
Michael J. Lambert (ed.) (2013) Bergin and Garfields's Handbook of Psychotherapy and Behavior Change, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

Kongres WADP
18th World Congress of the World Association for Dynamic Psychiatry WADP afholdes fra den 19. til den 22. april 2017 i Firenze, Italien.

Læs mere her: www.wadp2017.org  

 

Redaktør