Målgruppe

​Kompetencecenter for Psykoterapi (KFP) repræsenterer og er indledningsvist målrettet psykoterapeutiske behandlere af ikke-psykotiske patienter i Region Hovedstadens Psykiatri. ​

KFP hjælper behandlere med at danne netværk, få og dele information samt udvikle og vedligeholde kompetencer. 

Derudover kan patienter, pårørende og andre få indblik i den ambulante psykoterapeutiske behandling og danne sig et overblik over de forskellige behandlingsmetoder i Region Hovedstadens Psykiatri.

Endelig vil KFP etablere samarbejde med relevante foreninger, institutioner og faggrupper, med henblik på at indsamle og udbrede viden om psykoterapeutisk behandling inden for og uden for regionen. 

Redaktør