Organisering

​Kompetencecenter for psykoterapi (KFP) er en del af Region Hovedstadens Psykiatri. Centret er fysisk placeret på Psykoterapeutisk Center Stolpegård og organisatorisk koblet til Psykoterapeutisk Center Stolpegårds forskningsenhed og sekretariatet for Terapieffekt.​​

Kompetencecentret består af en koordinator, to klinikere – en psykolog og en sygeplejerske – samt en​ administrativ medarbejder. 

KFP har derudover en referencegruppe bestående af repræsentanter fra de forskellige psykoterapeutiske enheder i Region Hovedstadens Psykiatri. 

Referencegruppen mødes flere gange om året for at planlægge centrets indsatområder, udarbejde mile​pæle og lægge en strategi for kommende aktiviteter. 

Endelig har KFP en styregruppe, der består af nøglepersoner inden for psykoterapeutisk behandling i Region Hovedstadens Psykiatri. Styregruppen træffer de endelige beslutninger om aktiviteter knyttet til KFP og prioriterer centrets opgaver.

Redaktør