Grunduddannelse i Kognitiv Adfærdsterapi (KAT) 2017

Tidspunkt Ikon
Dato: 07-09-2017
Tid: 9:00
$Resources:Resource,alt_meeting_place;

Psykoterapeutisk Center Stolpegård, Stolpegårdsvej 20, 2820  Gentofte


Tilmelding

Tilmeldingsfrist: den 1. august.

Kompetencecenter for Psykoterapi udbyder grunduddannelse i KAT fordelt på fem workshops i 2017.

På uddannelsen præsenteres de grundlæggende modeller for psykisk lidelse og metoder inden for KAT, og der fokuseres desuden på at anvende KAT som gruppeterapi behandlingsmæssigt. I undervisningen veksles der mellem oplæg, øvelser og drøftelser i plenum, hvortil der gives hjemmearbejde mellem undervisningsdagene. Der er mulighed for tilkøb af 10 timers supervision.

Uddannelsen henvender sig til psykologer, læger samt andet sundheds- og socialfagligt personale.

Tidsplan

Uddannelsen forløber over 5 dage i 2017: 07/09, 29/09, 12/10, 06/11, 07/12 i tidsrummet 9-16.

Supervision

I alt 10 timers supervision á 2 timer ved Nicole Rosenberg, Stine Bjerrum Møller og Birger Larsen.
Deltagerantal: 1 gruppe á maks. 8 supervisander.

Tilmelding: Efter først til mølle-princip ved at sende en mail til sekretær, Christina Aalling: christina.aalling@regionh.dk

Tidspunkt: 6/10, 27/10, 9/11, 29/11 og 14/12 (alle datoer i 2017) i tidsrummet 14-16.

Sted

Stolpegård, Stolpegårdsvej 20, 2820 Gentofte

Pris

For ansatte i Region Hovedstadens Psykiatri: 5000 kr.
For ansatte uden for Region Hovedstadens Psykiatri: 8000 kr.
Tilkøb af 10 timers supervision: 2500 kr.

Undervisere

  • Nicole Rosenberg, chefpsykolog, PC København
  • Stine Bjerrum Møller, specialpsykolog og ph.d., PC Nordsjælland
  • Susanne Vind, speciallæge i psykiatri & supervisor i psykoterapi
  • Birger Larsen, psykolog, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup.

Tilmeldingsfrist: den 1. august.

Tilmelding for ansatte i RHP sker via Kursusportalen; https://kursusportalen.plan2learn.dk/

For øvrige rettes henvendelse til Kompetencecenter for Psykoterapi:
Christina Aalling: christina.aalling@regionh.dk  eller


Redaktør