Uddannelse i Mentaliseringsbaseret Gruppeterapi (MBT-G) 2017-2018

Tidspunkt Ikon
Dato: 08-09-2017
Tid: 9:00
$Resources:Resource,alt_meeting_place;

Psykoterapeutisk Center Stolpegård, Stolpegårdsvej 20, 2820  Gentofte


Tilmelding

Tilmeldingsfrist: den 1. august

IGA og Kompetencecenter for Psykoterapi afholder et kursus om MBT-Gruppeterapi (MBT-G), som er en videreudvikling af konceptet mentaliseringsbaseret terapi (MBT). Gennem teorioplæg, skill-træning, supervision og personlig mentaliseringsgruppe bibringes deltagerne viden og praktiske færdigheder samt en forståelse for det særlige ved MBT-G i forhold til andre gruppeterapier. Kurset består af 11 workshops svarende til 70 timer fordelt over efteråret 2017 og foråret 2018. Timerne er fordelt med 28 timers teori, 20 timers supervision og 15 timers egenterapi.

 

Kurset henvender sig til læger, psykologer samt andet sundheds- og socialfagligt personale, der arbejder psykoterapeutisk med grupper. Det er en forudsætning, at deltagerne aktuelt arbejder med grupper, som kan bringes til supervision.

 

Tidsplan:

Efterår 2017: 8/9, 29/9, 27/10, 24/11, 15/12

Forår 2018: 19/1, 9/2, 9/3, 6/4, 18/5 og 8/6

 

Sted:

Stolpegård, Stolpegårdsvej 20, 2820 Gentofte.

 

Kursusafgift:

Ansatte i Region Hovedstadens Psykiatri: 14.000 kr.

Ansatte uden for Region Hovedstadens Psykiatri:

Tilmelding før 1. juni                 17.000 kr.

Tilmelding efter 1. juni             19.000 kr.

 

Tilmeldingsfrist: den 1. august 2017 og sker ved at rette henvendelse til Christina Aalling:

christina.aalling@regionh.dk

Spørgsmål rettes til Kompetencecenter for Psykoterapi, PC Stolpegård:

Sofie Vilholt: sofie.vilholt.01@regionh.dk

Naja Vucina Pedersen: naja.vucina.pedersen@regionh.dk


Redaktør