Stolpegårdsdage 27.-28. september 2017: To dages Skematerapi-workshop med Michiel van Vreeswijk

Tidspunkt Ikon
Start: 27-09-2017, 8:30
Slut: 28-09-2017, 16:00
$Resources:Resource,alt_meeting_place;

Psykoterapeutisk Center Stolpegård, Stolpegårdsvej 20, 2820 Gentofte

Tilmelding

Tilmeldingsfrist: d. 15. august

Kompetencecenter for Psykoterapi og PC Stolpegård præsenterer en todages Skematerapi-workshop med den anerkendte hollandske skematerapeut, Michiel van Vreeswijk.

Workshoppen tager afsæt i skematerapi-tilgangen udviklet af Dr. Jeffrey E. Young til behandling af primært personlighedsforstyrrelser, men som nu også bruges til en række andre komplekse psykiske tilstande.

Skematerapi integrerer teori og teknikker fra kognitiv adfærdsterapi, gestaltterapi, tilknytningsteori og psykodynamisk terapi og fokuserer på at afdække og blive opmærksom på uhensigtsmæssige mønstre/måder at se sig selv og verden på (skemaer) og herigennem præsentere det enkelte individ for alternative handlemåder og tankegange. Skematilstande, følelsesmæssige behov og begrænset 'reparenting' er centrale elementer i skematerapi.

I løbet af de to dages workshop vil du - gennem teori, eksempler og praktiske øvelser - blive introduceret til de grundlæggende principper og teknikker inden for skematerapi og herigennem få inspiration til dit terapeutiske arbejde. Undervisningen vil desuden tage afsæt i den eksisterende forskning på området, som har påvist en betydelig effekt af brugen af skematerapi i individuelle- såvel som i gruppesammenhænge.

Undervisningen vil foregå på engelsk.

 

Kurset henvender sig til psykologer, læger samt andet sundheds- og socialfagligt personale.


Tidspunkt: 27.-28. september 2017 kl. 9-16. Registrering og morgenkaffe fra kl. 08.30

Sted: Psykoterapeutisk Center Stolpegård, Stolpegårdsvej 20, 2820 Gentofte

Underviser: Michiel van Vreeswijk assisteret af teamet på Ambulatorie for Angst, OCD og Belastningsreaktioner, Stolpegård

Pris:

3000 kr. inkl. frokost

 

Deltagerantal: Maks 100, heraf 40 eksterne

 

Tilmeldingsfrist: Tirsdag d. 15. august 2017

 

For ansatte i RHP sker tilmelding via Kursusportalen/Plan2Learn. Øvrige kan rette henvendelse til christina.aalling@regionh.dk

 

Spørgsmål rettes til Kompetencecenter for Psykoterapi, PC Stolpegård: naja.vucina.pedersen@regionh.dk eller sofie.vilholt.01@regionh.dk


Redaktør