Beskrivelse af udvalgte karakteristika hos patienter behandlet i Region Hovedstadens Psykiatris specialiserede opsøgende teams

​I Region Hovedstadens Psykiatri er der to retspsykiatriske opsøgende teams tilknyttet hhv. Psykiatrisk Center Sct. Hans (PCSH) og Psykiatrisk Center Glostrup (PCG). 

​​​​

Fo​​​rmål

Projektets formål er:

  • At beskrive udvalgte karakteristika for patientgruppen behandlet af de to teams. Beskrivelsen fokuserer på psykiatriske, sociale og retslige forhold, både ved opstart og afslutning af behandlingsforløbet.
  • At vurdere prognostisk betydningsfulde faktorer for kriminalitet og genindlæggelser under behandlingsforløbet og status ved dets afslutning.
  • I tilfælde af kriminelt recidiv i behandlingsforløbet at beskrive arten af kriminalitet og evt. ny retslig sanktion.
  • At beskrive de behandlingsmæssige og organisatoriske tilgange til patientgruppen i de to teams.​

Meto​​​de

Undersøgelsen er en naturalistisk kohortestudie, og omfatter alle afsluttede og aktuelle patienter med en behandlingsdom, der er behandlet i de to teams fra opstart og til en given dato (PCSH's team: fra teamets opstart 1/10 2006 til 1/10 2014; PCG's team: fra teamets opstart 1/4 2011 til 31/12-2014). I tillæg til det register-/journalbaserede kildegrundlag, bygger studiet på en deltagende observation i de to teams.

Fo​​rventede resultater

Undersøgelsen forventes at give ny, nyttig og samlet viden om en meget kompleks og differentieret patientgruppe, og hvorledes den opsøgende virksomhed kan organiseres. Yderligere vil studien beskrive hvorledes den opsøgende indsats tilrettelægges overfor denne særlige gruppe retslige patienter, og hvordan en Assertive Community Treatment (ACT) – inspireret tilgang kan være i en dansk sammenhæng.

 

Det forventes at foreligge publikationer fra undersøgelsen i løbet af 2015 og 2016. ​

Vil du vide mere….

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om projektet, er du velkommen til at kontakte Liv Os Stølan, specialkonsulent i Kompetencecenter for Retspsykiatri (liv.os.stoelan@regionh.dk), overlæge Hans Raben, PCSH (hans.raben@regionh.dk) eller overlæge Ulla Almegaard, PSG (ulla.almegaard@regionh.dk). ​

Redaktør