Rehabilitering og recovery i den specialiserede retspsykiatri

​Forskningsprojekt om udfordringer med at arbejde med rehabilitering og recovery i den specialiserede retspsykiatri.

​​​​​​​​​​

​Baggrunden for projektet

Region Hovedstadens Psykiatri (RHP) har i virksomhedsplanen for 2013 fokus på recovery, netværksinddragelse og rehabilitering: ”Visionerne for fremtidens psykiatri tager udgangspunkt i, at patienten er i centrum for alt, hvad vi gør. Det betyder, at patienten skal være beslutningstager i hele behandlingsforløbet – også når det er svært, f.eks. når patienten behandles under tvang. Region Hovedstadens Psykiatri skal tilbyde patienten hjælp til at opstille og nå individuelle og meningsfulde mål for tilværelsen”.

Projektet vil nærmere undersøge, hvordan begreberne rehabilitering og recovery forstås i retspsykiatrien og hvordan de omsættes til handling.

Projektets formål er:

  • At skabe et overblik over tendenser og hovedpointer i den internationale litteratur og recovery og rehabilitering i retspsykiatrien siden 2010.
  • At gennemføre en praksisnær interviewundersøgelse af, hvordan personale i specialiserede retspsykiatriske afdelinger forstår begreberne og arbejder ud fra dem.

Metode
Projektet består af et litteraturstudie og en interviewundersøgelse.

Forventede resultater
Projektet forventes at give en samlet viden om de nyeste litteraturs tendenser og hovedpointer, som dermed gøres tilgængelig i praksis.

Interviewundersøgelsen skal give et bud på, hvilke faktorer, der har indflydelse på arbejdet med recovery og rehabilitering. En viden, der kan indgå i uddannelse af medarbejderne fremover.

Vil du vide mere …
Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om projektet, er du velkommen til at kontakte ​leder af Kompetencecenter for Retspsykiatri Jette Møllerhøj, jette.moellerhoej@regionh.dk eller på tlf. 29330292.

Redaktør