Forskning

​Kompetencecenter for Retspsykiatri har en forpligtelse til at stimulere og selvstændigt udøve forskning indenfor det retspsykiatriske område, såvel tværfagligt som tværsektorielt.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​Rehabilitering og recovery i den specialiserede retspsykiatri

Forskningsprojekt om udfordringer med at arbejde med rehabilitering og recovery i den specialiserede retspsykiatri.

Læs mere om projektet her... ​​​

​Beskrivelse af udvalgte karakteristika hos patienter behandlet i opsøgende retspsykiatrisk team

Kompetencecenter for Retspsykiatri samarbejder med Opsøgende Retspsykiatrisk Team (ROPS) under PC Sct. Hans om at beskrive teamets patientgruppe og behandlingsforløbene for patienter med behandlingsdom.

Læs mere om projektet her...

Sygeplejen til den indlagte retspsykiatriske patient - hvad og hvordan?

Et forskningsprojekt om rammer, vilkår og udfordringer i sygeplejen til den retspsykiatriske patient på lukket afdeling i almen psykiatrien i Region Hovedstadens Psykiatri.

Link til pjece om forskningsprojektet​

§ 69 –undersøgelsen

Undersøgelsens form​ål er at opnå større viden om den gruppe af lovovertrædere, som ved mentalundersøgelse findes omfattet af straffelovens § 69.

Læs mere om undersøgelsen her...

Kontakt os
Har du ideer og tanker til forskningsprojekter, eller behov for sparring, er du meget velkommen til at kontakte os.​​​

Redaktør