Kompetencecenter for Retspsykiatri

​Kompetencecenter for Retspsykiatri arbejder med at tilvejebringe og udbrede viden om retspsykiatri gennem forsknings-, udviklings- og undervisningsaktiviteter.​

​​​​​​​​​​​​​​​​

Myter og fakta om retspsykiatri
KFR har sendt en faglig kommentar til Danske Regioners analysemagasin REGIO. KFR peger i indlægget på, at en så kortfattet, vilkårlig og ikke udtømmende opregning af ”myter og fakta” indebærer en betydelig risiko for at reproducere eller bidrage til nye, upræcise udlægninger af komplekse retspsykiatriske problemstillinger.​

Debat og ny viden om muligheder for at nedbringe bæltefiksering.
Link til: Artikel på videnskab.dk  
Hør klinikchef Mette Brandt-Christensen og afdelingssygeplejerske Ditte Thomsen, PC Glostrup i radio24syv. Link​
Læs også den nye pjece om tvang i psykiatrien fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Link


Retspsykiatrisk forskningsnetværk (RFN) holdt møde den 7. oktober 2013 om Ambulant retspsykiatri. 

Netværket er jf. kommissoriet målrettet de, der er involveret i udviklings- og forskningsprojekter indenfor det retspsykiatriske område.
Link til: 
​Retspsykiatrisk symposium
Kompetencecenter for Retspsykiatri har deltaget i det 10. nordiske retspsykiatriske symposium i Finland, august 2013.
Læs mere om symposiets temaer og oplæg her...
​Temadag om retspsykiatri
Kompetencecenter for Retspsykiatri arrangerede i samarbejde med Koncern HR, Center for Kompetenceudvikling, Region Midtjylland en temadag om retspsykiatri den 29. april 2013.
Læs mere om temadagen og de medvirkende her

Redaktør