Forskning i dansk retspsykiatri

​Referencerne er grupperet tematisk og udbygges løbende, men er ikke baseret på systematiske litteratursøgninger.​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​BEHANDLING OG PLEJE:

Gildberg, Frederik A.: Reconstructing Normality. Interactional Characteristics of Forensic Mental Health Nursing, SDU 2012 (ph.d.-afhandling)

Kristensen, D., Brandt-Christensen, M., Ockelmann, H. H. and Jørgensen, M. B:  (2012), The use of electroconvulsive therapy in a cohort of forensic psychiatric patients with schizophrenia. Criminalal Behaviour and Mental Health, 22: 148–156.


​PSYKISK SYGDOM I FÆNGLSER:

Andersen, Henrik S: ‘Mental Health in Prison Populations. A review – with special emphasis on a study of Danish prisoners on remand’. Acta Psychiatrica Scandinavica 2004;110: suppl no 424. (disputats) 

Sestoft Dorte: Skizofrene varetægtsfængslede – psykiatrisk anamnese, social baggrund og kriminalitet. Retspsykiatrisk Klinik, København 1997. (ph.d.-afhandling)


​​PSYKISK SYGDOM OG KRIMINALITET:

Gosden Patrick: Mental disorder and violence among young criminals. A clinical- and registerbased study. Retspsykiatrisk Klinik, København 2004 (ph.d.-afhandling)

Munkner, Runa: Schizophrenia and Crime. PC Glostrup, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Retspsykiatrisk Klinik, København, 2004 (ph.d.-afhandling)


PSYKOSEBEGREBET:

Brandt-Christensen M, Bertelsen A.: Sindssygdomsbegrebet i straffeloven og psykiatriloven Ugeskrift for Læger, 2010 April 26;172(17): 1274-6. 


​​RISIKOVURDERING:

Pedersen, Liselotte: Assessment of Violence Risk in Mentally Disordered Offenders - A Structured Professional Judgement Approach in Danish Forensic Psychiatry. KU, 2009 (ph.d.-afhandling)

Bengtson, Susanne: Kriminelt recidiv blandt mentalundersøgte sædelighedskriminelle. Forekoms​t og prædiktion. Aarhus Universitet, 2008 (ph.d.-afhandling)


​​TVANG:

Bak, J., Brandt-Christensen, M., Sestoft, D. M. and Zoffmann, V:  (2012), Mechanical Restraint—Which Interventions Prevent Episodes of Mechanical Restraint?—A Systematic Review. Perspectives in Psychiatric Care, 48: 83–94


UDVIKLINGEN I ANTALLET AF RETSPSYKIATRISKE PATIENTER:

Kramp P, Gabrielsen G: Kriminalitet begået af psykisk syge 1977-1999 – udvikling, antal og årsager. Ugeskr Læger 2003; 165: 2553-6. 

Kramp P, Gabrielsen G: Retspsykiatriske patienter i H:S – diagnoser, misbrug og kriminalitet. Ugeskr Læger 2004;166: 2890-4.

Kramp P, Gabrielsen G: Retspsykiatriske patienter, udvikling 2000-2004. Ugeskr Læger 2005; 167: 4469-72.

Stevens H, Nordentoft M, Agerbo E, Mortensen PB: Psykiatriske behandlingsdomme. Ugeskr Læger 2010; 172: 2366-70.

Redaktør