Oversigt over igangværende projekter i KFR

Arbejdet med disse projekter er baseret på Forskningshandleplan for retspsykiatri, 2013-2015, og problemstillingerne er formuleret i forhold til vidensbehov og aktuelle udfordringer i den kliniske praksis i hoved- og regionsfunktion. 

En sten i skoen? Retspsykiatriske patienter i almenpsykiatriske sengeafsnit. Kompetencecenter for Retspsykiatri har undersøgt rammer, vilkår og udfordringer i sygeplejen til patienter med retslig foranstaltning indlagt i almen psykiatriske sengeafsnit. Undersøgelsen er publiceret i tidsskriftet Perspectives of Psychiatric Care, januar 2015.

Undersøgelsens resultater er endvidere sammenfattet på dansk: Hér 

Download artiklen: A Thorn in the flesh? Forensic Inpatients in General Psychiatry.

Karakteristik af patienter i specialiserede opsøgende retspsykiatriske teams. Vil du vide mere om projektet? Læs hér. Du er også velkommen til at kontakte projektleder Liv Os Stølan

Recovery og retsp​sykiatri: Teori og praksis? Læs hér

Vil du vide mere om projektet, er du velkommen til at kontakte leder Jette Møllerhøj

Drømme og muligheder. Retspsykiatriske patienters oplevelser af retspsykiatriske forløb.

Vil du vide mere om projektet? Læs hér

Vidensberedskab: Løbende indsamling og formidling af den eksisterende viden om dansk retspsykiatri.​

Redaktør