Hvad laver vi

Vi arbejder med udvikling, forskning, kompetenceudvikling og undervisning til gavn for patienter, pårørende og personale.
 
Vi kortlægger, producerer og formidler viden om pleje, behandling og rehabilitering af retspsykiatriske patienter
 
Vi arbejder med et bredt vidensbegreb og indsamler såvel forsknings- som erfaringsbaseret viden, identificerer vidensbehov og videnshuller, og igangsætter nye projekter.
 
Vi holder oplæg på temadage, underviser, vejleder og giver faglig sparring internt og eksternt.​
Redaktør