Retspsykiatriens historie

Retspsykiatriens historie er beskrevet i en række sammenhænge.​

​​​​​​​​​​​​

Udviklingen i den civil- og strafferetslige retspsykiatri er beskrevet i en række sammenhænge, se f.eks.:

Adserballe, HansFrihedsberøvelse og tvang i psykiatrien, 1977 (disputats)

Waaben, KnudRetspsykiatri og strafferet i historiens lys, 1997

Sonne, Pernille: ”Men selvfølgelig Jernstænger for Vinduerne”. Nybrud i dansk retspsykiatri 1900-1935’, i Kragh (red.): Psykiatriens historie i Danmark. 2008

Retspsykiatriens historie er endvidere tæt forbundet med dansk hospitalspsykiatris historie og psykiatriens social-, kultur- og videnskabshistorie, se f.eks.:

Møllerhøj, JettePå gyngende grund. Psykiatriens praksisser og institutionalisering i Danmark 1850-1920, 2006 (ph.d.-afhandling)

Møllerhøj, Jette: ”Balladen på 6. afdeling. Psykiatriens omverdensproblem. Baggrund og betydning.” Månedskrift for praktisk lægegerning, 2007, 65-75.

Redaktør