Læs om netværkets kommende aktiviteter

KFR repræsenterer Region Hovedstaden i styregruppen for Retspsykiatrisk ForskningsNetværk (RFN).

Netværket blev etableret i 2012, og har til formål at styrke forskning i dansk retspsykiatri. Netværket udgør en ramme for samarbejde mellem de fem regioner og andre institutioner/enheder om bl.a. forskningsprojekter, diskussion af ny viden på nationalt/internationalt niveau, videns/erfaringsdeling, samt uddannelse og opkvalificering af forskere inden for området, bl.a. initiering af nationale konferencer.

 

Der afholdes netværksmøde i Aalborg den 8. marts 2016​​.

Endvidere planlægges en national retspsykiatrisk forskningsdag i København til november.​

Redaktør