Foredrag og undervisning

Eksempler på oplæg og undervisning afholdt af KFR:

  • Retspsykiatriske patienter i almenpsykiatriske sengeafsnit.
  • ​Kriminalitetsforebyggelse – hvad og hvordan?
  • Forskning og udvikling i dansk retspsykiatri. Hvad ved vi? Hvad tror vi, vi ved? Hvad ved vi ikke (endnu)?
  • Psykiatrihistorie før og nu.
  • Stigmatisering og afstigmatisering​

Redaktør