Litteratur og materiale om dansk retspsykiatri

​Siden er under opbygning

​Nyheder [aktuelt link til rapport fra ekspertgruppe. Du får link i særskilt mail]
Vejledninger [link til Sundhedsstyrelsens vejledning og Rigsadvokatmedd. [samme som under direkte links]
Tematisk litteraturliste: Dansk retspsykiatri [jeg har et helt arbejdspapir med referencer. Vi må lige tale om, hvordan de bedst opstilles]
Redaktør