Søvnforstyrrelser

Søvnforstyrrelser ses ofte som et kernesymptom hos personer med PTSD. Ca. 70-87% af personer med PTSD lider af besvær med at falde i søvn, afbrudt søvn, mareridt, tidlig morgenopvågning, og, som konsekvens heraf, nedsat total søvnlængde og nedsat søvnkvalitet. Søvnforstyrrelser kan være en forhindring for at gennemføre en effektiv behandling af PTSD og en målrettet behandling af søvnforstyrrelser kan antageligt fremme og accelerere helbredelsesprocessen.


I samarbejde med andre traumecentre i Danmark, har CTP udarbejdet en oversigt over kliniske erfaringer med behandling af søvnforstyrrelser hos traume-ramte flygtninge. Oversigten henvender sig til behandlere og andre med interesse for at hjælpe svært forpinte søvnforstyrrede patienter med PTSD.


Det må for indeværende konkluderes, at det pga. manglende evidens ikke er muligt at udarbejde egentlige kliniske guidelines for dette felt. En litteraturgennemgang viser dog, at følgende behandlingstiltag oftest anvendes og anbefales:

  • Traume-Fokuseret Kognitiv Adfærdsterapi med evt. tillæg af farmakologisk behandling
  • Imagery Rehearsal Therapy
  • Antidepressiv medicin - SSRI og Dual Action
  • Psykoedukation om søvn

Læs mere om hvad vi fandt frem til i oversigten:


Redaktør