Behandling

Pakketilbud

Ved visitationen vælger lægen om patienten afsluttes eller tilbydes behandling ved CTP. Tilbuddet består af en behandlingspakke, hvis indhold kan variere på baggrund af patienternes individuelle behov.

Tværfaglig tilgang til behandling

Behandlingspakke-systemet afspejler CTPs tværfaglige tilgang til behandlingen da både læger, sygeplejersker, psykologer og socialrådgivere involveres efter behov. Hver faggruppes tilgang til mødet med patient gruppen er beskrevet i behandlingsmanualer. Disse manualer bruges internt for at skabe systematik på tværs af behandlingsforløbene, som håndbog til nye medarbejdere og kan desuden give udenforstående indblik i, hvordan fagpersoner i CTP arbejder. 

Psykoedukation

En afgørende del af behandlingen på tværs af faggrupper er psykoedukation. Målet med psykoedukation er at øge patientens kendskab til sin sygdom og symptomer, til behandlingen og i særdeleshed bevidstgøre om egne muligheder for at arbejde for bedring. CTP har udarbejdet psykoedukation huske-ark der udleveres til patienterne. 

Søvnforstyrrelser

I CTP ses søvnforstyrrelser ofte som et kernesymptom hos traume-ramte flygtninge, der kan forhindre gennemførelse af PTSD behandling. Derfor kan et målrettet behandlingsfokus på søvnforstyrrelser antageligt fremme helbredelsesprocessen. CTP har taget initiativ til at udarbejde en oversigt over kliniske erfaringer med sådan behandling.

Fritidstilbud og rådgivning til patienter

Som et supplement til behandlingen i CTP kan patienterne anbefales at søge rådgivning hos en række forskellige instanser i København angående sociale, økonomiske, sproglige, integrations- og uddannelsesmæssige problemstillinger eller deltage i netværksskabende aktiviteter. CTP har udarbejdet en liste​ over nogle af de organisationer og væresteder CTP anbefaler mm.


Redaktør