​​​​​​​​​​

Søvnforstyrrelser

I CTP ses søvnforstyrrelser ofte som et kernesymptom hos traume-ramte flygtninge, der kan forhindre gennemførelse af PTSD behandling. Derfor kan et målrettet behandlingsfokus på søvnforstyrrelser antageligt fremme helbredelsesprocessen. CTP har taget initiativ til at udarbejde en oversigt over kliniske erfaringer med sådan behandling.

Redaktør