​​​​​​​​​​

Manualer

Manualer der beskriver arbejdsmetode for de enkelte faggrupper er en forudsætning for, at kunne tilbyde en ensartet behandlingsmodel. 

Manualerne er opbygget således, at den enkelte behandler har nogle overordnede retningslinjer at tilrettelægge behandlingen efter, men de levner også mulighed for, at tage individuelle hensyn da ingen patienter har fuldstændig samme behov. 

Manualerne revideres med mellemrum på baggrund af ny videnskabelig evidens samt kliniske erfaringer og under hensyntagen til de forestående forskningsprojekter i CTP.

Lægemanual

Manualen afdækker lægegruppens tilgang til medicinsk behandling, psykoedukation og støttende, ressourceorienterede samtaler. Fundamentet i lægebehandlingen er evidensbaseret med udgangspunkt i individuel psykoedukation og antidepressiv medicin. Manualen beskriver de lægelige opgaver ved visitation, behandling, journalføring og rating af målgruppen. Den giver desuden et overblik over de faste lægemøder i CTP samt retningslinjerne for introduktion af nye læger, tolkning, ydelser og tilfælde af aggressive og latent aggressive patienter.

Psykologernes assessmentmanual

Assessment skal gen­nem­før­es for alle patienter forud for psykoterapistart. Assessmentproceduren dækker følgende områder: 1) kognition, 2) motivation, 3) viden om psykoterapi og præ­­ferencer, 4) locus of control, og 5) niveau af personlighedsrelateret funktion. Psykologernes assessmentmanual har til formål at systematisere proceduren. Således kan assessment i højere grad gøres til genstand for faglig diskussion, vidensdeling og udvikling sammenlignet med assessment, som hver psykolog udfører på sin egen måde. Samtidigt kan manualen være med til at skabe øget fokus på eventuelle skift af spor og valg af nye strategier igennem psykologforløbet.

Psykologernes Imagery Rehearsal Theraphy manual

Manualen præsenterer en kort introduktion til PTSD, mareridt, søvnforstyrrelser samt Imagery Rehearsal Therapy (IRT). Herefter følger en detaljeret vejledning i hoved- samt delkomponenterne i IRT. Manualen frem­sætter generelle diskussionspunkter inden for de forskellige delkomponenter samt forslag til relevante spørg­smål i kursiv. Introduktion til metoden er efterfulgt af et afsnit med råd og forslag til implementering. Manualen er "løst" designet for at kunne rumme patienters individuelle forskelle og tillade terapeuten at ud­vælge og arbejde med passende interventioner i det specifikke behandlingsforløb.

Psykoterapimanual og Den sociale indsats i PTF6

​Psykologgruppen i CTP har fra starten arbejdet klinisk med traumefokuseret kognitiv adfærdsterapi som teoretisk referenceramme. Sammen med gruppens øvrige kompetencer indenfor traumeområdet, har disse erfaringer dannet baggrund for udarbejdelsen af psykoterapimanual VI. Psykologgruppen har bestræbt sig på at sammensætte de terapeutiske metoder i manualen, så disse understøtter patientens nuværende situation og videre udvikling i Danmark, samtidig med at der tages hensyn til patientgruppens begrænsede psykosociale ressourcer. Målet med behandlingen er ikke at helbrede deres lidelser, som oftest er kroniske, men derimod at lindre smerte, reducere symptomer og at lære patienterne nogle teknikker, som kan øge funktionsniveauet og livskvaliteten i hverdagen.

Som tilføjelse til psykoterapimanualen anvendes den nærmere beskrivelse af sociale indsats for patienter, som er inkluderet i Psykiatrisk Traume Forsøg 6 (PTF6). PTF6 er et randomiseret kontrolleret forsøg, der fokuserer på en tværsektoriel social indsats. Formålet er at undersøge hvorvidt et tættere samarbejde imellem CTP og udvalgte kommuner i optageområdet i løbet af behandlingen kan øge effekten af vores tværfaglige traumepakke.​

Socialrådgivermanual

Socialrådgivergruppen i CTP har under behandlingsforløbet som rolle at opspore sociale problematikker og synliggøre/videreformidle dem overfor kommunale instanser eller anden aktør. Med manualen bestærber gruppen sig på at følge en klar metodisk tilgang. Socialrådgiveren bruger bl.a. en problemløsende tilgang til patientens akutte sociale problematikker ved brug af følgende metoder:

  • Empowerment (forøgelse af patientens kendskab til regler og lovgivning samt bevidstgøre om egne muligheder for at arbejde for bedring af sin livssituation)

  • Advokering (patientens sag tales overfor andre myndigheder)

  • Education (patienten oplyses, rådgives og vejledes juridisk og lovgivningsmæssigt samt gøres opmærk på hvilke konsekvenser forskellige handlinger kan have for deres liv)

Sygeplejerskemanual

Manualen indeholder retningslinjerne for hvordan sygeplejerskerne i CTP foretager individuelle støttende samtaler med psykoedukation. Samtalerne foregår med patienter som typisk har behov for mere bred støtte af sygeplejerske, læge og socialrådgiver, men hvor psykoterapi er mindre relevant. Samtalerne har til formål at skabe en tillidsfuld relation og stabilisere patientens tilstand ved bl.a. at fokusere på at skabe struktur, kontinuitet og regelmæssighed i patientens hverdag samt øge patientens bevidsthed om, og tilgang til, egne ressourcer. Der gøres bl.a. brug af den kulturelle spørgeguide for at etablere en struktureret dialog og fremme verbalisering om områder såsom kulturelle og religiøse selvforståelse, oplevelsen af migration samt andre personlige forhold.Redaktør