​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

2-dages grundkursus i Transkulturel Psykiatri

Planlagt og gennemført af Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri (CTP), Psykiatrisk Center Ballerup, Region Hovedstadens Psykiatri

Introduktion

Dette grundkursus er primært et tilbud til ansatte i Region Hovedstadens Psykiatri og sekundært andre fagpersoner med berøring og interesse for transkulturel psykiatri herunder traumatiserede flygtninge. 

I 2024 vil der være 2 kurser hhv. 2.-3. maj og 14.-15. november. 

Tilmelding via Region H Kursusportalen efter først til mølle princippet.

Formål

Det overordnede formål med kurset er at øge kursisternes kompetencer i faget transkulturel psykiatri på tværs af faggrupper.

Undervisningsformer

Undervisningen vil foregå som en kombination af katedralundervisning og oplæg til diskussion.

Organisation

2-dages eksternat kursus på CTP i Ballerup.

Indhold

  • Flygtninges ankomst til DK og møde med systemet
  • Traumerelaterede psykiske lidelser
  • Somatik og psykiatri
  • Tværfaglig behandling
  • Forskning
  • Tolkning
  • Kulturbegreb og kulturmøde
  • Kulturelle kompetencer
  • Religion og psykisk lidelse
  • Mellemøsten

Undervisere

Underviserne er dels eksterne specialister og dels interne ansatte ved CTP

Pris og forplejning

Kursusafgiften er på 800 kr. for ansatte i RHP og 1200 kr. for andre. Der er forplejning under kurset.

Evaluering

Efter afholdt kursus vil kursisterne blive bedt om, at besvare et kort evalueringsskema. 

Tilstedeværelse på kurset attesteres af kursusleder.

Undervisningsvideoer

Oplæggene blev afviklet på Psykiatrisk Center Ballerup, CTP den 19. og den 20. november 2020


Video 1: 

FLYGTNINGES ANKOMST TIL DANMARK OG MØDET MED SYSTEMET
Mette Blauenfeldt, Leder af Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp (62 min.)
Se video i browser


Video 2: 

TRAUMERELATEREDE PSYKISKE LIDELSER & BEHANDLING AF TRAUMATISEREDE FLYGTNINGE

Trine Nørregaard Hansen, overlæge, CTP (41 min.)
Se video i browser


Video 3:

SAMTALETERAPI MED TRAUMATISEREDE FLYGTNINGE
Didde Møller, psykolog, CTP (42 min.)
Se video i browser


Video 4:

KLINISK EFFEKTFORSKNING OG TRAUMATISEREDE FLYGTNINGE: HVAD VED VI IDAG?
Jessica Carlsson, Lohmann, overlæge, CTP (32 min.)
Se video i browser


Video 5:

TRANSKULTUREL PSYKIATRI
Trine Nørregaard Hansen, overlæge, CTP (44 min.)
Se video i browser


Video 6:

KULTURELLE KOMPETENCER OG DET TRANSKULTURELLE INTERVIEW
Marianne Østerskov, sygeplejerske, CTP (36 min.)
Se video i browser


Video 7:

MELLEMØSTENS HISTORIE GENNEM 100 ÅR SAMT NUTIDENS KONFLIKTER OG FLYGTNINGE
Didar Al-Dawaski, tolk, CTP (58 min.)
Se video i browser


Video 8:

PSYKOSER PÅ TVÆRS AF KULTURER
Sigurd W. Uldall, læge, CTP (40 min.)
Se video i browser


Video 9:

JINN I DET KLINISKE MØDE
Maria G. Hansen, psykolog, CTP (41 min.)
Se video i browser


Video 10:

DEPRESSION PÅ TVÆRS AF KULTURER
Erik Vindbjerg, psykolog, CTP
Se video i browser


Video 11:

TOLKENS ROLLE
Fouzia Johanssen, tolk, CTP &
Ida Ghiai, tolkekoordinator, CTP (57 min.)
Se video i browser


Video 12:

HVORDAN HÅNDTERER MAN ANFALDSFÆNOMENER?
Eneli Hero, psykolog, CTP
Se video i browserRedaktør