Anbefalede tiltag

 • Videreudvikling af grundlæggende kompetencer gennem tværfaglige behandlingskonferencer.

 • Kontinuerlig videreudvikling af kompetencer med brug af tolke.

 • Regelmæssige mono- og tværfaglige supervisionsfora, herunder information og fokus rettet mod egne reaktioner og potentielle risiko for sekundær traumatisering.

 • Sikring af kontinuerligt fokus på tolkenes uddannelsesbaggrund, relationsfærdigheder samt kendskab til sygdomssymptomer, behandlingsforløb og behandlingsmetoder ved tolkekoordinator.

 • Fortløbende vidensopdatering ved undervisning centralt, herunder udførelse af undervisning selvstændigt.

 • Regelmæssig supervision af den terapeutiske indsats.

 • Vedvarende opdatering af aktuelle forskningsprojekter.

 • Deltagelse i kurser og konferencer nationalt og internationalt.

 • Samarbejde med universitetsforankrede forskningsenheder.

 • Networking og samarbejde med eksperter i ind- og udland.

 • Deltagelse i og udvikling af forsknings- og udviklingsprojekter.

 • Løbende medansvar for klinisk udvikling på behandlingsenheden.

 • Tilbud om 2-dages grundkursus for ansatte, der arbejder med behandling af traumatiserede flygtninge i regionsfunktion, med fokus på forventede tværfaglige kompetencer.

 • Efteruddannelse gennem målrettede, regelmæssigt udbudte og specialiserede kurser for personale, der arbejder med gruppen af traumatiserede flygtninge.

 • Kurser foreslås udbudt til såvel interne som eksterne behandlere inden for området.  Herudover anbefales skræddersyede kurser til specielle indsatser samt målrettede, regelmæssigt udbudte og specialiserede kurser og fortløbende supervision af involveret behandlingspersonale.

 • Det anbefales, at uddannelsen på forskellige relevante uddannelsesinstitutioner bliver suppleret med et kvalificerende tilbud, der omhandler viden om traumatisering og dens følger.

 • Ved MUS-samtaler skal der være et fast punkt omhandlende kompetenceudvikling inden for rammen om henholdsvis tværfaglige og monofaglige kompetencer.

 • Det anbefales, at tolkeuddannelse undersøges med henblik på sammenhæng med krav og behov for tolkeindsats, hvilket senere kan resultere i konkrete anbefalinger vedrørende forbedret tolkeuddannelse.Redaktør