Grundkursus i transkulturel psykiatri herunder traumatiserede flygtninge

Planlagt og gennemført af Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri (CTP), Psykiatrisk Center Ballerup, Region Hovedstadens Psykiatri

Introduktion

Dette grundkursus er primært et tilbud til ansatte i Region Hovedstadens Psykiatri og sekundært andre fagpersoner med berøring og interesse for transkulturel psykiatri herunder traumatiserede flygtninge. 

I 2018 vil der være 2 kurser hhv. 3.-4. maj og 22.-23. november

Tilmelding via Region H Kursusportalen efter først til mølle princippet.

Formål

Det overordnede formål med kurset er at øge kursisternes kompetencer i faget transkulturel psykiatri på tværs af faggrupper.

Undervisningsformer

Undervisningen vil foregå som en kombination af katedralundervisning, oplæg til plenumdiskussion, gruppearbejde samt fremlægning og diskussion af cases og mindre opgaver.

Organisation

2-dages eksternat kursus på CTP i Ballerup.

Indhold

Kursusprogram (november 2018)

Undervisere

Underviserne er dels eksterne specialister og dels interne ansatte ved CTP

Pris og forplejning

Kursusafgiften er på 800 kr. for ansatte i RHP og 1200 kr. for andre. Der er forplejning under kurset.

Evaluering

Efter afholdt kursus vil kursisterne blive bedt om, at besvare et evalueringsskema via Kursusportalen. 

Tilstedeværelse på kurset attesteres af kursusleder.Redaktør