Monofaglige kompetencer

En oversigt over de faggruppe-specifikke kompetencer forventet i det kliniske arbejde med traumatiserede flygtninge.

Psykologer

Faggruppen skal være velkvalificeret inden for specialiseret behandling af (kompleks) PTSD i særdeleshed og inden for det psykiatriske område i almindelighed. Ikke-autoriserede psykologer tilstræbes autorisation indenfor 2-3 års ansættelse. Faggruppen forventes at have indsigt i traumefokuserede terapiretninger.

Der tilstræbes efteruddannelse (specialist godkendelse) inden for psykotraumatologi eller psykoterapi for voksne. Eventuelt videreuddannelse til specialpsykolog.

 

Socialrådgivere

Faggruppen skal være velkvalificeret inden for specialiseret socialfaglig behandling af patienter/pårørende med PTSD i særdeleshed og inden for det psykiatriske område i almindelighed. Faggruppen forventes at have en helhedsorienteret tilgang og at have indsigt i aktuel lovgivning inden for socialområdet, beskæftigelsesområdet, pensionsområdet, udlændingeområdet, børne- og ungeområdet (både special og alment), integrationsområdet og det familieretslige område.

Der tilstræbes efteruddannelse inden for børnefamiliesamtaler, pårørendeindsatser og socialt gruppearbejde.

 

Læger

Faggruppen skal være velkvalificeret inden for specialiseret behandling af PTSD i særdeleshed og inden for det psykiatriske område i almindelighed. Faggruppen har rutine i dels diagnostisk udredning samt udredning af funktionsniveau, herunder vurdering af somatiske problemstillinger, der kræver videre udredning i somatisk regi, dels i behandling, herunder medicinsk behandling.

Der tilstræbes opnået specialistuddannelse i psykiatri.

 

Sygeplejersker

Faggruppen skal være velkvalificeret inden for specialiseret behandling af PTSD i særdeleshed og inden for det psykiatriske område i almindelighed samt have viden om og erfaring inden for transkulturel sygepleje.

Der tilstræbes efteruddannelse inden for psykiatrisk sygepleje.

 

Tolke

Foruden de krav, der eksisterer fra ansættelsesmyndigheden, forventes tolke at have indsigt i PTSD og de grundlæggende symptomer samt behandlingsmetoder.

 

Sekretærer

Faggruppen forventes at have kulturelle kompetencer, især interkulturel kommunikation og kendskab til overordnet sygdomsbillede og behandling af PTSD.Redaktør