Tværfaglige kompetencer

Fagprofessionelle, der arbejder med traumatiserede flygtninge, forventes at opnå og videreudvikle dels kulturelle kompetencer, dels traumerelaterede kompetencer.
 

​Kulturelle kompetencer er vigtige i arbejdet, da der uden disse oftere opstår misforståelser, diagnostisk usikkerhed og ses større dropout. Et øget fokus på, at kultur kan spille en rolle i mødet med patienten, kan forbedre kommunikationen med patienten og fremme en dialog, som bygger på gensidig forståelse og respekt. Dette vil højst sandsynligt forbedre effekten af behandlingen samt øge patienttilfredsheden. 

Medarbejdere forventes at have følgende kulturelle kompetencer:

Viden

 • Viden om og forståelse for hvordan kultur, migrationsoplevelse og etnicitet påvirker psykosocial udvikling og psykopatologi samt relationen med patienten.

 • Viden om betydningen af migrationsoplevelsen, post-migration faktorer og akkultarativt pres (samfundets krav om tilpasning til dansk kultur).

 • Kendskab til relevante udenlandske politiske forhold og sundhedssystemer.

 • Kendskab til faglige definitioner af begreberne kultur, etnicitet, religion og kulturel identitet.

 • Kendskab til samfundsmæssige forhold, herunder globalisering og multikulturelle samfundsmodeller, samt hverdagspolitiske forhold såsom diskrimination og mediernes fremstilling af etniske grupper.

 • Indsigt i Det Transkulturelle Interview.

Sensitivitet og bevidsthed

 • Evnen til kulturel sensitivitet, dvs. bevidsthed om og forståelse for, at der kan være forskelle på tværs af kulturer, f.eks. forskellige sygdomsopfattelser og –udtryk samt forskellige forventninger til behandlingssystemet.

 • Evnen til interkulturel kommunikation, dvs. bevidsthed om at kultursensitiv formidling fremmer forståelse og enighed i behandlingsmødet, herunder arbejdet med tolk.

 • Bevidsthed om egen kultur, normer og fordomme samt evne til at reflektere over, hvordan disse spiller ind i mødet med patienten.

Medarbejdere forventes desuden at have følgende traumerelaterede kompetencer:

 • Viden om psykotraumatologi, herunder PTSD og differentialdiagnostiske overvejelser.

 • Indsigt i aktuel evidensbaseret behandling af traumatiserede flygtninge.

 • Viden om sygdomsopfattelser og sygdomsudtryk.

 • Viden om målgruppens kompleksitet.

 • Kendskab til og indsigt i forsknings- og dokumentationsfeltet.

 • Kendskab til det neuroaffektive felt.

 • Kendskab til sexologi (i forhold til f.eks. seksuelle traumer).

 • Viden om de psykiske og fysiske følger efter tortur.

Medarbejdere kan gives en indføring i kompetencerne ved et 2-dages grundkursus i transkulturel psykiatri herunder traumatiserede flygtninge.Redaktør