Kompetenceudvikling

​​Vores patienter skal modtage den bedst mulige behandling, pleje og rehabilitering i effektive sammenhængende forløb. Det kræver kompetente og engagerede medarbejdere og ledere. Formålet med kompetenceudvikling er, at sikre behandling af høj kvalitet til patienter med samme psykiske sygdom og behandlingsbehov.

Behandlingen af traumatiserede flygtninge vurderes særdeles komplekst, idet der, foruden de faggruppe-specifikke kompetencer forventet i arbejdet med behandling af psykisk lidelse, forventes både kulturelle og traumerelaterede kompetencer på tværs af faggrupper. 

Et 2-dages kursus med fokus på opnåelse af disse kompetencer kan med fordel tilbydes til ansatte, der arbejder med behandling af traumatiserede flygtninge i regionsfunktion. 

Desuden kan en række anbefalede tiltag sikre kontinuerlig kompetenceudvikling.

Vores bud på hvordan kompetenceudvikling i det kliniske arbejde med traumatiserede flygtninge kan tilrettelægges er udarbejdet i samarbejde med Afdeling for Traume og Torturoverlevere (Psykiatrien i Region Syddanmark) og med input fra de øvrige regioner (september 2016).

 

 

Redaktør