39 patients who completed their participation in the PTF5 study in 2017 and 27 patients who completed treatment included in the CTP's new "PLUS package" in 2017

Patienttilfredshed / Patient Satisfaction

tilfredshedsundersoegelseCTP2017.PNG

​En stor del at patienterne deltager i videnskabelige undersøgelser af behandlingens effekt. De udfylder ratings ved start og slut og der laves blindede vurderinger af angst og depression. Patienterne besvarer også tilfredshedsskemaer.

Målet er sjældent helbredelse, idet der ofte er tale om patienter med kroniske lidelser. Behandlingen sigter mod et bedre funktionsniveau, bedring af livskvalitet og mindskning af symptomer.

Ved ca. 1/3 ses ingen målbar bedring, ved 1/3 ses let bedring og ved 1/3 ses betydelig bedring. Opgørelser af patienttilfredshed viser generelt en stor grad af tilfredshed med behandlingsforløbene.


Redaktør