Patienttilfredshed / Patient Satisfaction

ptjul16.PNG

​Sum af vores patienters svar til 8 centrale tilfredshedsskema-spørgsmål. Denne gruppe bestod af alle patienter, som færdiggjorde behandling ved CTP i 2016.

​En stor del at patienterne deltager i videnskabelige undersøgelser af behandlingens effekt. De udfylder ratings ved start og slut og der laves blindede vurderinger af angst og depression. Patienterne besvarer også tilfredshedsskemaer.

Målet er sjældent helbredelse, idet der ofte er tale om patienter med kroniske lidelser. Behandlingen sigter mod et bedre funktionsniveau, bedring af livskvalitet og mindskning af symptomer.

Ved ca. 1/3 ses ingen målbar bedring, ved 1/3 ses let bedring og ved 1/3 ses betydelig bedring. Opgørelser af patienttilfredshed viser generelt en stor grad af tilfredshed med behandlingsforløbene.


Redaktør