Visitation

Når vi har modtaget en henvisning fra Psykiatriens Centrale Visitation får patienten tilsendt et brev senest 1 uge efter henvisningsdatoen med en tid til vurdering ved læge senest efter 1 måned.


Lægerne har ved indledende undersøgelse og vurdering fokus på følgende:

  • Baggrund (herunder land, sprog, religion, opvækst, familie, uddannelse og arbejde før ankomst til DK)
  • Traumer (herunder dårlig opvækst, ulykker, krig, fængsel, tortur, forfølgelse, flugt samt eventuelle traumer i DK)
  • Dispositioner til psykisk sygdom (i den nærmeste familie)
  • Præmorbid psyke
  • Tidligere psykiatrisk sygehistorie (herunder ambulante forløb, indlæggelser, medicin, psykoterapi og effekt heraf)
  • Aktuelle psykiatriske sygehistorie (herunder symptomer, start og udvikling)
  • Objektiv psykisk (herunder tegn på angst, depression og psykose)
  • Selvmordsrisiko (iht. Region Hovedstaden Psykiatris screeningredskab)
  • Forventninger & mål
  • Motivation
  • Sociale forhold i DK (herunder familie, netværk, uddannelse, beskæftigelse og bolig)
  • Somatisk sygehistorie (herunder tidligere og aktuelle symptomer og sygdomme)
  • Allergier
  • Medicinstatus
  • Misbrug (herunder tidligere og aktuelt forbrug af tobak, alkohol, hash og stoffer)
  • Barrierer for kommunikation
  • Supplerende undersøgelser (herunder yderligere udredning ved socialrådgiver, psykolog og/eller sygeplejerske samt blodprøvescreening og hjertekardiogram)
  • Diagnoser
  • Ordinationer
  • Behandlingsforslag
  • Information og samtykke

Ikke alle henviste patienter skal i behandling ved Kompetencecentret, en række forhold kan gøre sig gældende, herunder:

  • en svært kronisk og stationær tilstand
  • at alle behandlingsmuligheder er udtømte
  • et komplicerende misbrug
  • vedvarende psykose
  • lidelser som bedst behandles andre steder i psykiatrien
  • sociale faktorer som forhindrer udbytte af terapi
  • manglende motivation
  • transportproblemer
 

Hvis patienten ikke skal i behandling ved Kompetencecentret er der mange alternative muligheder og anbefalinger, herunder:

  • Lægen kan inden afslutning udlevere relevant psykoedukations materiale på patientens modersmål og evt. foreslå netværksskabende muligheder i deres lokalområde.
  • Fortsat opfølgning ved egen læge f.eks. med anbefalinger om relevant medicinering og/eller en periode med regelmæssige støttende samtaler med faste mellemrum hvor der gives råd om temaer som søvnhygiejne, kost og motionsvaner.
  • Anbefale henvisning til privat praktiserende psykiater, hvis der er tale om mere kompleks diagnostik og medicinering.
  • Anbefale privat praktiserende psykolog, hvis der er tale om en mere afgrænset problematik f.eks. sorg- eller krisereaktion evt. med mulighed for økonomisk støtte.
  • Anbefale fysioterapeut ved smerteproblematik.
  • Henvisning til andre mere relevante psykiatriske ambulatorier i RHP.
  • Anbefale kommunen at overveje støtte-kontakt person, mentor ordning eller lignende eller f.eks. involvering fra kommunens familie afdeling.
  • Anbefale Dignity eller Oasis til traumatiserede flygtninge som finder transporten til Ballerup vanskelig men som bor nær ved de to private traumeklinikker eller ved behov for gruppe- eller familieintervention.


TOP

Redaktør