Visitation

Når vi har modtaget en henvisning fra Psykiatriens Centrale Visitation får patienten tilsendt et brev senest 1 uge efter henvisningsdatoen med en tid til vurdering ved læge senest efter 1 måned.


Lægerne har ved indledende undersøgelse og vurdering fokus på følgende:

 • Baggrund (herunder land, sprog, religion, opvækst, familie, uddannelse og arbejde før ankomst til DK)
 • Traumer (herunder dårlig opvækst, ulykker, krig, fængsel, tortur, forfølgelse, flugt samt eventuelle traumer i DK)
 • Dispositioner til psykisk sygdom (i den nærmeste familie)
 • Præmorbid psyke
 • Tidligere psykiatrisk sygehistorie (herunder ambulante forløb, indlæggelser, medicin, psykoterapi og effekt heraf)
 • Aktuelle psykiatriske sygehistorie (herunder symptomer, start og udvikling)
 • Objektiv psykisk (herunder tegn på angst, depression og psykose)
 • Selvmordsrisiko (iht. Region Hovedstaden Psykiatris screeningredskab)
 • Forventninger & mål
 • Motivation
 • Sociale forhold i DK (herunder familie, netværk, uddannelse, beskæftigelse og bolig)
 • Somatisk sygehistorie (herunder tidligere og aktuelle symptomer og sygdomme)
 • Allergier
 • Medicinstatus
 • Misbrug (herunder tidligere og aktuelt forbrug af tobak, alkohol, hash og stoffer)
 • Barrierer for kommunikation
 • Supplerende undersøgelser (herunder yderligere udredning ved socialrådgiver, psykolog og/eller sygeplejerske samt blodprøvescreening og hjertekardiogram)
 • Diagnoser
 • Ordinationer
 • Behandlingsforslag
 • Information og samtykke

Ikke alle henviste patienter skal i behandling ved Kompetencecentret, en række forhold kan gøre sig gældende, herunder:

 • en svært kronisk og stationær tilstand
 • at alle behandlingsmuligheder er udtømte
 • et komplicerende misbrug
 • vedvarende psykose
 • lidelser som bedst behandles andre steder i psykiatrien
 • sociale faktorer som forhindrer udbytte af terapi
 • manglende motivation
 • transportproblemer
 

Hvis patienten ikke skal i behandling ved Kompetencecentret er der mange alternative muligheder og anbefalinger, herunder:

 • Lægen kan inden afslutning udlevere relevant psykoedukations materiale på patientens modersmål og evt. foreslå netværksskabende muligheder i deres lokalområde.
 • Fortsat opfølgning ved egen læge f.eks. med anbefalinger om relevant medicinering og/eller en periode med regelmæssige støttende samtaler med faste mellemrum hvor der gives råd om temaer som søvnhygiejne, kost og motionsvaner.
 • Anbefale henvisning til privat praktiserende psykiater, hvis der er tale om mere kompleks diagnostik og medicinering.
 • Anbefale privat praktiserende psykolog, hvis der er tale om en mere afgrænset problematik f.eks. sorg- eller krisereaktion evt. med mulighed for økonomisk støtte.
 • Anbefale fysioterapeut ved smerteproblematik.
 • Henvisning til andre mere relevante psykiatriske ambulatorier i RHP.
 • Anbefale kommunen at overveje støtte-kontakt person, mentor ordning eller lignende eller f.eks. involvering fra kommunens familie afdeling.
 • Anbefale Dignity eller Oasis til traumatiserede flygtninge som finder transporten til Ballerup vanskelig men som bor nær ved de to private traumeklinikker eller ved behov for gruppe- eller familieintervention.


TOP

Redaktør